Anzegem probeert provincie te doen afzien van plannen ringweg

Anzegem Net vandaag vraagt het gemeentebestuur van Anzegem nog maar eens aan de provincie om af te zien van de aanleg van een ringweg rond Anzegem. Het bestuur was ooit voorstander van die ring, maar keerde van kant omdat er naar eigen zeggen geen maatschappelijk draagvlak meer was in de gemeente.

Omstreden ringwegdossier Anzgem in info-tentoonstelling gegoten

Omstreden ringwegdossier Anzgem in info-tentoonstelling gegoten

Anzegem MET VIDEO - In Anzegem worden de resultaten van het milieueffectenrapport voor de aanleg van een nieuwe ringweg tentoon gesteld. De tentoonstelling is een overzicht van alle stappen die tot nu toe in dit omstreden dossier zijn gezet. Om de leefbaarheid in Anzegem te verbeteren besliste het provincie bestuur om een ringweg aan te leggen. Maar de bevolking en het gemeentebestuur ziet die nieuwe weg niet zitten.

Ringweg: verrassende cijfers over evolutie verkeer

Ringweg: verrassende cijfers over evolutie verkeer

Anzegem De provincie heeft de voorlopige resultaten van het milieu-effectenrapport (MER) voor de aanleg van een ringweg rond Anzegem bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het verkeer dat door het centrum van de gemeente moet zonder omleidingsweg zal verdubbelen tegen 2020. Op basis daarvan lijkt een ringweg dus zinvol. Tegen de plannen voor een ringweg is al jaren protest. Ook het gemeentebestuur is tegen.

300 bezwaren tegen ringweg rond Anzegem

Anzegem Tegen de plannen voor een ringweg rond Anzegem zijn al zo'n 300 bezwaren ingediend bij de Vlaamse overheid. Vandaag is de laatste dag van het openbare onderzoek. De Vlaamse overheid zal onderzoeken wat de milieueffecten zijn van een nieuwe omleidingsweg.

Openbaar onderzoek nieuwe ringweg gestart

Openbaar onderzoek nieuwe ringweg gestart

Anzegem Vandaag start het openbaar onderzoek voor de plannen van de provincie om een ringweg rond Anzegem aan te leggen. Burgers hebben nu een maand tijd om adviezen of bezwaren te formuleren tegen de vier voorgestelde tracés. Het buurtcomité 'Omring Anzegem Niet' is gekant tegen een ringweg en plant nieuwe acties. Zwarte vlaggen kleuren het straatbeeld van de gemeente.

Protest tegen nieuwe ringweg neemt toe

Protest tegen nieuwe ringweg neemt toe

Anzegem Het protest tegen de nieuwe ringweg in Anzegem wordt steeds groter. Na het actiecomité 'Omring Anzegem Niet' kant nu ook het gemeentebestuur zich tegen de plannen. De ring komt er dertig jaar te laat, klinkt het. De ringweg moet het zware verkeer van de N382 halen, dat is de weg van Waregem naar Ronse die het centrum van Anzegem doorkruist.