Oppositie heeft kritiek op berekening gemeentelijke toelagen

Lendelede De raad keurde woensdagavond de gemeentelijke toelagen voor 2009 goed. Enkele uitschieters : 449.151 euro voor de politiezone Vlas, 500.000 euro voor het OCMW, 42.693 euro voor de kerkfabrieken van Sint-Blasius, Sint-Katharina en de Heilige Familie (Bosmolens).