Rik Decoopman richt lokale afdeling Lijst Dedecker (LDD) op

Izegem Jean-Marie Dedecker is volop bezig met de uitbouw van zijn partij Lijst Dedecker (LDD). In Izegem gaat Rik Decoopman op zoek naar geteresseerden. ?Wie wil meewerken aan de uitbouw van een lokale afdeling van de partij, is uiteraard welkom.?