Naar pact over hoge schoolkosten in Oostende

Naar pact over hoge schoolkosten in Oostende

Oostende Schepen van Onderwijs Tom Germonpré wil een 'schoolkostenpact' sluiten met de middelbare scholen over de schoolrekeningen voor het eerste en tweede middelbaar. "Misschien zijn bijvoorbeeld raamcontracten of groepsaankopen mogelijk."