Rechters leggen werk neer uit protest tegen milde sanctie trage collega

Rechters leggen werk neer uit protest tegen milde sanctie trage collega

Brugge Een aantal rechters, verbonden aan de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge, heeft vanmorgen een kwartier het werk neergelegd uit protest tegen de milde tuchtsanctie van hun collega 'trage rechter' Paul Verstraete. Het Hof van Cassatie maakte vorige week zijn ontslag ongedaan en legde hem enkel twee maanden een weddevermindering op van een vijfde.