Verloop strafprocessen beter geregeld

Brugge Het verloop van de strafprocessen in Brugge moet in de toekomst vlotter verlopen. Daarom hebben de voorzitters van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Arbeidsrechtbank dinsdag samen met de Procureur des Konings, de Arbeidsauditeur en de Stafhouder van de Balie een protocol ondertekend. Het protocol bevat ondermeer maatregelen waardoor strafzaken niet meer op het laatste nippertje zouden worden uitgesteld.