Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"
02428292016-11-25 21:35:092016-11-25 21:35:112016-11-25 21:32:27NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"

Oostende Op het assisenproces tegen Victor Deveycx (27) heeft de verdediging kort de jury toegesproken. Meester Kris Vincke legde uit dat zijn cliënt op 6 september 2014 in het Hazegras in Oostende niet het oogmerk had om Maxence Thooris tijdens een vechtpartij van het leven te beroven.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/verdediging-victor-deveycx-dood-betekent-niet-noodzakelijk-doodslag/article-normal-242829.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/verdediging-victor-deveycx-dood-betekent-niet-noodzakelijk-doodslag/article-normal-242829.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Verdediging Victor Deveycx: "Dood betekent niet noodzakelijk doodslag"

Oostende De verdediging van Victor Deveycx was er lange tijd ook van overtuigd dat de feiten zouden geherkwalificeerd worden naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. "Dat er iemand dood is door geweld, betekent niet noodzakelijk dat er sprake is van doodslag. Het onderzoek is ook in die richting gevoerd. Daar zullen we ook vragen over stellen aan de onderzoeksrechter." Uiteindelijk werd pas door de KI een moraliteitsonderzoek van de betrokkenen bevolen. Dat onderzoek is verplicht bij een zaak voor het hof van assisen. Vincke vertelde de jury dat ze de komende week heel veel indrukken zullen opdoen. "U zal justitie van zijn positieve kant leren kennen, niet zoals het soms wordt voorgesteld in de media."

Oostende De belangen van de grootmoeder van het slachtoffer worden verdedigd door meester Daphné Florequin. "Het proces is voor haar van groot belang en zeer pijnlijk. Maxence is onverwacht, te vroeg en zinloos gestorven." Het assisenproces moet helpen om de feiten te verwerken. "Daarom is het van groot belang dat de beschuldigde de waarheid zegt, daar heeft de familie recht op."

"Lang wachten op proces"

Oostende Meester Nadia Lorenzetti en meester Annelien Welvaert treden op als advocaten van de moeder en de halfbroer van Maxence Thooris. "Ze hebben lang moeten wachten op het proces. De feiten zijn een waar drama dat met de nodige grondigheid moet onderzocht worden", aldus Lorenzetti.

Oostende Op maandag 28 november gaat het proces echt van start met het verhoor van de beschuldigde door voorzitter Willem De Pauw. De uitspraak wordt op donderdag 1 december verwacht. Victor Deveycx riskeert 30 jaar opsluiting voor doodslag op Maxence Thooris. Daarnaast moet hij zich ook verantwoorden voor de opzettelijke slagen en verwondingen aan Marvin Valcke.

Oostende (Belga)

8400-OOLOW2016-11-2511kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankVictor DeveycxMaxence ThoorisOostende
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie
02428152016-11-25 19:00:102016-11-25 19:00:142016-11-25 18:57:55NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie

Ardooie Het Openbaar Ministerie heeft aan de Brugse strafrechter gevraagd om Gillian Vandamme (21) tot 30 jaar cel te veroordelen voor de roofmoord op Maurisette Poiré (83) uit Ardooie.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/openbaar-ministerie-vordert-30-jaar-cel-voor-gillian-vandamme-in-zaak-van-roofmoord-ardooie/article-normal-242815.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/openbaar-ministerie-vordert-30-jaar-cel-voor-gillian-vandamme-in-zaak-van-roofmoord-ardooie/article-normal-242815.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Openbaar Ministerie vordert 30 jaar cel voor Gillian Vandamme in zaak van roofmoord Ardooie

Ardooie In haar requisitoir schetste procureur Nathalie Barzeele in detail de feiten. De politie werd op 7 januari 2013 opgeroepen voor een mogelijke inbraak in de woning van Poiré. Haar zo goed als naakte lichaam werd die dag ontdekt op de houten tafel in de living. "Niet alleen haar wagen bleek verdwenen, maar ook haar gsm. Op die manier kon de link gelegd worden naar de beklaagde. Op 4 januari gebruikte hij de gsm al twaalf keer om contact op te nemen met zijn vrienden."

Ardooie De wetsdokter stelde 34 messteken vast op het lichaam van Maurisette Poiré. "Daarbij werden haar rechterlong en haar hart geperforeerd. Door die laatste verwonding stierf ze al na enkele minuten." Daarnaast liep het slachtoffer ook nog een breuk in het keelskelet en een schedelbreuk op. "Dat maakte op mij tijdens de autopsie het meeste indruk. Het toont ook het drieste geweld dat gebruikt is."

Ardooie Na zijn arrestatie op 8 januari 2013 ontkende Vandamme de feiten, maar al snel werkte hij goed mee met het onderzoek. "Hij vertelde dat hij niet terugwilde naar huis. Hij had geld nodig om naar Spanje te vertrekken." Een vriend vertelde dat in Ardooie een zogezegd rijke dame woonde. "Het slachtoffer werd wakker tijdens de inbraak. Ze was bereid om hem geld te geven, maar hij begon te steken. Hij verklaarde dat hij haar de keel probeerde door te snijden."

Ardooie De procureur ging in op de gruwel van de feiten. Zo probeerde Vandamme het slachtoffer in brand te steken om sporen uit te wissen. "In de auto leest hij een half uur de handleiding om het voertuig te kunnen starten. Hij gaat terug naar binnen, omdat hij als maagd wilde voelen hoe het is om seks te hebben. Het is werkelijk weerzinwekkend." Uiteindelijk vluchtte Vandamme met de Range Rover, maar kreeg hij een lekke band op de E403. Te voet en met een gestolen fiets keerde hij terug naar een leegstaand pand in Beveren-Roeselare, waar hij de nacht doorbracht.

Ardooie Tenslotte verwees procureur Barzeele naar de koelbloedigheid en het gebrek aan empathie bij de beklaagde. "Elke aanwezige is werkelijk gechoqueerd door zijn houding en door de feiten. Volgens mij is de maximumstraf 30 jaar. De juridische discussie daarover is uitgewerkt in mijn conclusie. Ik zie vandaag geen enkele reden om minder dan die 30 jaar te vragen."

Verdediging: "Meer dan 20 jaar is niet mogelijk"

Ardooie Volgens meester Serge Defrenne kan de bijzondere jeugdkamer van de Brugse rechtbank een uit handen gegeven minderjarige hoogstens tot 20 jaar gevangenisstraf veroordelen. De verdediging merkte op dat die vaststelling niets afdoet aan de brutaliteit van de feiten. "Sinds de potpourri II kan een minderjarige door de KI niet meer verwezen worden naar het hof van assisen. Enkel uw kamer is nog voor dergelijke zaken bevoegd." Dat betekent volgens meester Defrenne dat bij de verwijzing geen rekening moest gehouden worden met verzachtende omstandigheden.

Ardooie BELGA

Ardooie Op het hof van assisen kon Gillian Vandamme als uit handen gegeven minderjarige hoogstens tot 30 jaar opsluiting veroordeeld worden. "We moeten de vergelijking maken tussen de bovengrens in assisen en voor de correctionele rechtbank. Met verzachtende omstandigheden was 15 tot 20 jaar in zijn geval de bovengrens op assisen. Die bovengrens moet hier vandaag dezelfde zijn. Ik vraag u dat juridische standpunt te volgen."

Ardooie De advocaat van Gillian Vandamme stelde vast dat er voor de gruwelijke roofmoord geen verklaring bestaat. "Hoe is zo'n explosie van geweld mogelijk? Die vraag houdt iedereen bezig, maar ik moet vaststellen dat ook mijn cliënt daar geen antwoord op heeft." Toch mag de beklaagde daarom niet enkel vereenzelvigd worden met die ene nacht. "Gillian Vandamme staat niet gelijk met die gruwel van die nacht. Agressie is niet kenmerkend voor zijn functioneren."

Ardooie Meester Defrenne wierp op dat zijn cliënt volgens de gerechtsdeskundigen geen psychopaat is. "Na twee jaar detentie neemt zijn score op hun test zelfs al af. Hij was dan wel koelbloedig, hij toont toch ook schaamte, berouw en spijt. Hij weent vaak, het is niet de gevoelloze man die men ervan maakt." Volgens de gerechtspsychiater is er een verhoogd risico op nieuw geweld. "Verdere begeleiding kan dat risico milderen. We hebben al strengere dingen gelezen van de deskundigen."

Ardooie Kortom, de verdediging ziet wel degelijk verzachtende omstandigheden. Hiervoor verwees meester Defrenne uitgebreid naar de berichten die na de feiten op de Facebookpagina van de beklaagde verschenen. "De mensen die het kunnen weten, schrijven dat hij lief en behulpzaam was voor hen. Dan is er nog zijn schuldbesef, de moeilijke thuissituatie, zijn medewerking tijdens het onderzoek en zijn jeugdige leeftijd."

Ardooie Gillian Vandamme zal ook na het vonnis in de jeugdgevangenis van Tongeren moeten blijven. "Begeleiding en heropvoeding heeft hij nodig. Een uit handen gegeven minderjarige mag je niet zomaar opgeven. Opsluiten en de sleutel weggooien is niet van toepassing. Ik weiger hem verloren te verklaren voor de maatschappij."

Discussie over aansprakelijkheid ouders

Ardooie Volgens de burgerlijke partijen zijn de ouders van Vandamme wel degelijk verantwoordelijk voor het betalen van de schadevergoedingen. "Gillian mocht van zijn vader alles wat hij wou", aldus meester Rudy Arts. "Op school deed vader zelfs zijn beklag over de straffen die Gillian kreeg. Hij trad niet op tegen spijbelen en deed lacherig over zijn drugsgebruik." De moeder van de beklaagde toonde volgens meester Arts wel haar goede wil, maar droeg toch onvoldoende bij tot de opvoeding.

Ardooie

Ardooie "Het is schrijnend dat mijn cliënt hier als een slechte papa wordt afgeschilderd", reageerde meester Olivia Delille. "Hij heeft geen fout begaan in de opvoeding en was wel bezorgd om zijn drugsgebruik en zijn spijbelgedrag." Tom Vandamme kon de feiten volgens zijn advocate onmogelijk voorzien. "Er waren trouwens wel regels thuis. Er was absoluut geen sprake van alleen maar 'feesten als de beesten'."

Ardooie De ouders van Gillian Vandamme scheidden al in 1998. "De vader kreeg toen exclusief het ouderlijk gezag. Mijn cliënte kon dus onmogelijk toezicht uitvoeren en de feiten eventueel verhinderen", pleitte meester Mathieu Vansuyt. De advocaat van de moeder legde uit dat Caroline V. haar best deed bij de opvoeding. "Maar ze had geen inspraak in de vrije opvoeding door zijn vader. Bij haar waren er geen computerspelletjes, geen tv op de kamer en werd er niet laat uitgegaan."

Ardooie De verzekeraar van beide ouders sloot zich bij dat standpunt aan. "Dit is al een heel pijnlijk debat. Als we zeggen dat de ouders het hadden kunnen beletten, dan maken we hier vandaag nog twee slachtoffers bij", aldus meester August Blomme. "Er was voor die feiten geen verklaring, dan kan je niet verwachten dat ze het hadden kunnen voorkomen."

Veeg uit de pan van de rechter

Ardooie Na de pleidooien en de replieken kwamen eerst de nabestaanden van het slachtoffer aan het woord. "Wij blijven zitten met de vraag waarom hij dat gedaan heeft", vertelde een zoon. "We zijn zelf ouders en hebben zelf kinderen van die leeftijd. In die vier jaar is nooit één woord van berouw en medeleven gekomen, ook niet van zijn ouders."

Ardooie

Ardooie Ook een andere zoon van Maurisette Poiré sprak kort de rechtbank toe. "U zal beslissen, maar moeder komt niet meer terug. Hoe kan u weten dat hij het echt nooit meer zal doen? Er is een oplossing: beletten dat hij ooit terug in de maatschappij komt."

Ardooie Gillian Vandamme kreeg zoals gebruikelijk het laatste woord. "Het spijt me enorm van wat er is gebeurd. Ik weet dat jullie het mij nooit zullen vergeven. Het is ook onvergeeflijk wat ik heb gedaan. Het spijt me wat ik jullie heb aangedaan." De beklaagde maakte aanstalten om te gaan zitten, maar dat was buiten rechter Gerda Weymiens gerekend. "Je had het geld kunnen nemen en het aftrappen. Je hebt ze in koelen bloede vermoord, dat was geen paniekreactie meer. Dat is het gruwelijke."

Ardooie De beklaagde herhaalde dat hij niet weet wat hem die nacht bezielde en werd nogmaals de mantel uitgeveegd door de rechter. "Je vraagt je af of een mens zoiets gedaan heeft. Jij gaat achteraf nog gewoon slapen, ik zou geen oog dicht doen. Ik hoop dat je in de gevangenis je tijd goed benut, want iedereen houdt zijn hart vast voor wanneer jij buitenkomt. Nu geloven we niet veel van je spijt, hopelijk komt de echte spijt met de jaren."

Ardooie De rechtbank velt een vonnis op 12 januari om 14 uur.

Ardooie (Belga)

8850-ARLOW2016-11-2511kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlmisdaadrechtbankGillian VandammeMaurisette PoiréArdooieRoofmoord Ardooie
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht
02427032016-11-24 16:00:232016-11-24 16:00:252016-11-24 15:58:59NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht

Wingene Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge heeft donderdagnamiddag beroep aangetekend tegen de buitenvervolgingstelling van Peter Gyselbrecht in de zaak van de kasteelmoord.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/parket-in-beroep-tegen-buitenvervolgingstelling-peter-gyselbrecht/article-normal-242703.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/parket-in-beroep-tegen-buitenvervolgingstelling-peter-gyselbrecht/article-normal-242703.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Parket in beroep tegen buitenvervolgingstelling Peter Gyselbrecht

Wingene De Brugse raadkamer was van oordeel dat de zoon van dokter Gyselbrecht niet langer vervolgd moest worden voor de moord op Stijn Saelens, maar door het beroep zal de KI in Gent de knoop moeten doorhakken.

Wingene Donderdagochtend besliste de raadkamer om André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert d.C. en Franciscus L. naar de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling te verwijzen. Dat betekent dat een assisenproces veel waarschijnlijker is geworden. Het parket had aan de raadkamer gevraagd om de zaak naar de correctionele rechtbank te verwijzen.

Wingene Peter Gyselbrecht heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd. Naar eigen zeggen voelde hij zich machteloos toen het parket hem toch nog wilde vervolgen voor de moord op Stijn Saelens. Als reactie daarop lekte Gyselbrecht telefoontaps uit het onderzoek aan de VRT-nieuwsredactie. Vrijdag beslist de raadkamer of hij voor die feiten langer in de cel moet blijven. In de zaak van de kasteelmoord zat de zoon van André Gyselbrecht in 2012 ruim een half jaar in voorhechtenis.

Wingene (Belga)

8750-WILOW2016-11-2411kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankPeter GyselbrechtKasteelmoord
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende
02424892016-11-22 20:35:092016-11-22 20:35:112016-11-22 20:32:47NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende

Oostende Zeven vrouwen en vijf mannen zijn uitgeloot om in de volksjury te zetelen op het proces over de doodslag op Maxence Thooris (19). Victor Deveycx (27) uit het Noord-Franse Duinkerke bracht het slachtoffer in september 2014 in Oostende met stampen tegen het hoofd om het leven.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/volksjury-samengesteld-voor-proces-over-doodslag-in-oostende/article-normal-242489.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/volksjury-samengesteld-voor-proces-over-doodslag-in-oostende/article-normal-242489.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Volksjury samengesteld voor proces over doodslag in Oostende

Oostende In de nacht van 5 op 6 september 2014 escaleerde in de Oostendse wijk Hazegras een conflict tussen twee groepjes Noord-Franse jongeren. Victor Deveycx had een kopstoot uitgedeeld aan Marvin Valcke (20), een vriend van Maxence Thooris. De jonge Fransman uit Duinkerke ging verhaal halen bij Deveycx, waarop een vechtpartij ontstond. Tijdens dat gevecht kreeg het slachtoffer heel wat slagen en schoppen te verwerken. Deveycx sprong zelfs op het hoofd van Thooris, die twee dagen later overleed aan zijn verwondingen. De beschuldigde probeerde samen met drie vrienden nog weg te vluchten, maar hun auto werd kort daarna onderschept.

Oostende Beide betrokkenen waren geen onbekenden voor het gerecht. In 2011 werd Victor Deveycx in zijn thuisland al veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan 21 maanden met uitstel. Samen met enkele vrienden had de beschuldigde in Duinkerke tijdens een wraakactie een jongeman toegetakeld met honkbalknuppels. Bovendien sprong hij ook toen op het hoofd van het slachtoffer. Sébastien R. overleefde die feiten ternauwernood. Het slachtoffer en de aanstoker van die wraakactie zullen op woensdag 30 november hun getuigenis afleggen.

"Niet het oogmerk om te doden"

Oostende Victor Deveycx zal op het assisenproces verdedigd worden door meester Mélanie Sevenant en meester Kris Vincke. De verdediging zal wellicht opwerpen dat de beschuldigde niet het oogmerk had om het slachtoffer te doden. Meester Nadia Lorenzetti en meester Annelien Welvaert treden op als advocates van de moeder en de broer van Maxence Thooris. Meester Daphné Florequin verdedigt de belangen van de grootmoeder van het slachtoffer. Serge Malefason, substituut bij het parket-generaal in Gent, neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Oostende Op vrijdag 25 november gaat het proces voort met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Het eigenlijke assisenproces start op maandag 28 november met het verhoor van de beschuldigde door voorzitter Willem De Pauw. De uitspraak wordt op donderdag 1 december verwacht. Victor Deveycx riskeert 30 jaar opsluiting voor doodslag op Maxence Thooris. Daarnaast moet hij zich verantwoorden voor de opzettelijke slagen en verwondingen aan Marvin Valcke.

Oostende (Belga)

8400-OOLOW2016-11-2211kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankMaxence ThoorisVictor DeveycxOostende
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens
02420152016-11-18 14:00:232016-11-18 14:00:252016-11-18 14:36:05NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens

Hooglede update Het hof van assisen heeft Kenny Terryn (24) tot 19 jaar opsluiting veroordeeld voor de doodslag op Kimberley Courtens. De beschuldigde wurgde zijn vriendin op 12 september 2014 in hun appartement in Hooglede. Het hof en de jury volgden de vordering van de openbaar aanklager.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/kenny-terryn-veroordeeld-tot-19-jaar-cel-voor-doodslag-op-kimberley-courtens/article-normal-242015.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/kenny-terryn-veroordeeld-tot-19-jaar-cel-voor-doodslag-op-kimberley-courtens/article-normal-242015.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Kenny Terryn veroordeeld tot 19 jaar cel voor doodslag op Kimberley Courtens

Hooglede update Kenny Terryn en Kimberley Courtens knoopten in het voorjaar van 2014 een relatie aan. Al snel begon de beschuldigde te kampen met onverklaarbare gezondheidsproblemen. Zijn psychische toestand woog op het koppel, maar in augustus gingen ze toch samenwonen op een appartement in Hooglede.

Hooglede update Op vrijdag 12 september 2014 raakten Terryn en zijn vriendinnetje rond de middag verwikkeld in een discussie. Het slachtoffer zou aangegeven hebben dat ze het geklaag van haar vriend beu was. Toen Terryn het met een kus wilde goedmaken, wees zijn vriendin hem af. Daarop wurgde de beschuldigde het meisje twee minuten lang. Hij dumpte het lichaam in een gracht in Hooglede, maar kreeg al na enkele uren wroeging. Terryn bekende de feiten aan zijn moeder en leidde de speurders diezelfde avond nog naar het lijk.

Hooglede update De wijze waarop Kenny Terryn het dode lichaam gedumpt heeft, toont aan dat hij niet het minste respect had voor zijn medemens

Hooglede update In het arrest verwezen het hof en de volksjury naar de ernst van de feiten. Daarbij werd opgemerkt dat het slachtoffer geen enkele fout trof. "De wijze waarop Kenny Terryn het dode lichaam gedumpt heeft, toont aan dat hij niet het minste respect had voor zijn medemens." Bovendien blijft volgens de gerechtspsychiater het gevaar op nieuw geweld tegen partners bestaan.

Hooglede update "Anderzijds zijn er zijn zeer jonge leeftijd op het moment van de feiten en zijn blanco strafverleden. Dit laatste wordt aanvaard als verzachtende omstandigheid", klonk het in de motivering. Het hof en de juryleden volgden dus het standpunt van procureur-generaal Tom Janssens. De verdediging had om een mildere bestraffing gevraagd.

Hooglede update Grijp de kans die u geboden wordt om nog iets waardevols van uw leven te maken

Hooglede update Tenslotte werd Kenny Terryn nog toegesproken door voorzitter Boudewijn Desmet. "Het hof van assisen heeft u voor uw vreselijke misdaad tot een strenge bestraffing veroordeeld. Gelet op uw jeugdige leeftijd zal u nog de kans krijgen om een groot deel van uw leven in vrijheid door te brengen." De voorzitter vroeg aan Terryn om zich in de gevangenis te bezinnen over zijn daden. "Aanvaard uw straf, wees eerlijk met uzelf en grijp de kans die u geboden wordt om nog iets waardevols van uw leven te maken."

Hooglede update De burgerlijke partijen konden zich vinden in de bestraffing voor Kenny Terryn. "Die mensen zijn verstandig en niet wraakzuchtig. Maar het leven dat weg is, komt niet meer terug", aldus hun advocaat Jan Leysen. "De straf kan zwaar lijken, maar het is vooral een correcte straf." De familie Courtens wilde vooral weten waarom Terryn zijn vriendin om het leven bracht. "Het was bijzonder zwaar dat er geen antwoord kwam, ook niet toen de moeder van Kimberley het hem vroeg. Misschien hebben we wel meer duidelijkheid over waarom er geen verklaring voor is."

Hooglede update Ook de verdediging houdt een positief gevoel over aan het proces. "Onze cliënt ziet 19 jaar als een cadeau en zal zijn tweede kans met beide handen grijpen", aldus meester Jelle Dejaegher. De debatten hebben volgens zijn advocaat wel zwaar gewogen op Kenny Terryn. "Hij is er zelf van aangedaan dat hij de liefde van zijn leven van het leven heeft beroofd. Hij had het zwaar tijdens de getuigenissen van zijn moeder en de moeder van Kimberley. Ook de pleidooien van de burgerlijke partijen en het OM hakten erin. Maar Kenny weet echt niet waarom hij zo is ontploft die dag. We zijn blij dat de jury hem daarin gelooft en hem enkel schuldig achtte aan doodslag."

Hooglede update (Belga)

8830-HOupdateLOW2016-11-1811kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlprocesrechtbankKenny TerrynKimberley CourtensHoogledeMoord Hooglede
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn
02420012016-11-18 12:10:082016-11-18 12:10:102016-11-18 12:19:41NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn

Hooglede Op het assisenproces tegen Kenny Terryn (24) heeft procureur-generaal Tom Janssens 19 jaar opsluiting gevorderd voor de doodslag op Kimberley Courtens (20).

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/assisen-openbaar-aanklager-vordert-19-jaar-cel-voor-kenny-terryn/article-normal-242001.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/assisen-openbaar-aanklager-vordert-19-jaar-cel-voor-kenny-terryn/article-normal-242001.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
ASSISEN Openbaar aanklager vordert 19 jaar cel voor Kenny Terryn

Hooglede De beschuldigde stond terecht voor moord, maar de jury oordeelde donderdagavond dat van voorbedachten rade geen sprake was. Terryn wurgde zijn vriendinnetje op 12 september 2014 in hun appartement in Hooglede. In de feiten zelf zag de openbaar aanklager alleszins geen verzachtende omstandigheden. "Hij heeft twee minuten op haar keel geduwd. Hij had gemakkelijk kunnen stoppen, ze lag daar weerloos. Was hij gestopt, dan was er een volledige overlevingskans." Daarnaast vroeg Tom Janssens aandacht voor het leed van de familie Courtens. "Er is niets zo erg als een eigen kind verliezen, en dan nog op die manier. Zo gruwelijk, zo zinloos, zo verwoestend."

Geen uiterlijk verdriet

Hooglede Kenny Terryn dumpte het lichaam van zijn vriendin in een gracht en bekende zijn daden pas enkele uren later. "Hij heeft iedereen voorgelogen om ermee weg te geraken. Het is mijn innige overtuiging dat Kenny geen spontane bekentenissen heeft afgelegd tegenover zijn moeder." Een telefoontje van de beste vriendin van Kimberley zou de trigger geweest zijn. "Delphine zegt hem dat het lijk gemakkelijk gevonden zal worden door haar gsm. Dan beseft hij dat het spelletje gespeeld is. Ook in latere verhoren probeert hij aan zijn verantwoordelijkheid te ontsnappen."

Hooglede Van doorleefde spijt is volgens de procureur-generaal geen sprake bij de beschuldigde. "Het waren altijd dezelfde zinnetjes, maar geen uiterlijk verdriet. Ik heb een slecht gevoel bij die spijt, er scheelt iets aan. Het ging een ander proces geweest zijn als hij precies had gezegd waarom en hoe het echt gebeurd is."

Blanco strafblad

Hooglede BELGA Terryn beschikt nog over een blanco strafblad. "Hij heeft zijn strafregister maar vier jaar blanco gehouden, al waren er wel een paar politionele tussenkomsten. Is dat een grote verdienste? Niet echt, maar blanco is blanco. Ik aanvaard het als een verzachtende omstandigheid." De risicotaxatie van de gerechtspsychiater baart het OM wel zorgen. "Er blijft een verhoogde kans op gewelddadig recidive in situaties van krenking en verlating. Dat komt vooral voor in een relationele context."

Hooglede Ten slotte benadrukte Tom Janssens dat er wel nog iets goeds in de beschuldigde zit. "Ik hoop en geloof dat we elkaar nooit meer voor een rechtbank zullen zien. Ik vraag 19 jaar. Dit betekent dat Kenny voor zijn dertigste voor de strafuitvoeringsrechtbank komt. Dan heeft hij nog een heel leven voor zich. Kimberley heeft die kans niet gekregen. Zij was al dood op 20 jaar."

"Ontroerd door de uitspraak"

Hooglede Meester Christian Vandenbogaerde, die Kenny Terryn verdedigt, startte zijn pleidooi door de jury te bedanken voor hun beslissing van donderdagavond. "Ik was ontroerd door de uitspraak. Het recht heeft gezegevierd. Na vandaag zal uw leven nooit meer hetzelfde zijn. U zal over veel zaken anders denken." In het debat over de strafmaat komen de burgerlijke partijen niet meer aan bod. "En dat is logisch. Zelfs bij een dodelijk verkeersongeval is het verlies van een kind te groot om zomaar een straf te aanvaarden."

Hooglede BELGA

Hooglede In principe kan Kenny Terryn na een derde van zijn straf al voorwaardelijk vrijkomen. "Maar dat gaat niet vanzelf. Hij moet in zijn plan aantonen dat hij mag vrijkomen. Men zal ook onderzoeken wat hij doet aan zijn probleem." Daarmee doelt de verdediging vooral op de verslagen van gerechtspsychiater Paul Lodewyck en psycholoog Jurgen Nys. Die stellen dat Terryn gevaarlijk blijft in situaties van krenking of verlating door een partner.

Hooglede "Straffen is heel moeilijk. Maar het recht is onze bijbel en biedt een houvast. Bij één verzachtende omstandigheid moet u onder de 20 jaar gaan." Het blanco strafblad van de beschuldigde is de duidelijkste verzachtende omstandigheid. "Er zijn al veel mensen van 22 jaar met een strafregister. Veel mensen die hier voorkomen hebben al een geweldig verleden met veroordelingen. Kenny is niet zo'n psychopaat."

"Gevangenis is geen leerschool"

Hooglede In de gevangenis zoekt Terryn vooral bescherming bij de cipiers. Hij werkt er ook in een vertrouwensfunctie. "Want een leerschool is de gevangenis niet. Je ziet er dingen die je beter nooit zou gezien hebben. Eén of andere dag komt hij terug in de samenleving. Het is mijn overtuiging dat hoe langer we wachten, hoe slechter het zal zijn. Zowel voor hem, als voor de maatschappij."

Hooglede Meester Vandenbogaerde duidde zijn standpunt door over een filmpje van een Iraanse executie te vertellen. "De moeder van het slachtoffer moest instemmen. Ze gaat op het schavot en geeft hem een klets. Maar dan doet ze de galg van zijn keel. Die jongen die zijn leven terugkreeg, heeft later een beter leven gemaakt voor zichzelf en voor anderen. Geef Kenny ook hoop. Zonder die hoop is er geen samenleving. Hij heeft dezelfde dag beseft wat hij gedaan had en zich aangegeven. Er zit iets goeds in die jongen. Hij is niet de slechtste mens."

Hooglede Het hof en de jury hebben zich om 11.20 uur teruggetrokken voor de beraadslaging over de strafmaat.

Hooglede (Belga)

8830-HOLOW2016-11-1811kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlprocesrechtbankKenny TerrynTom JanssensKimberley CourtensMoord Hooglede
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"
02417932016-11-16 20:01:582016-11-16 20:02:072016-11-16 19:59:50NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"

Hooglede Op het assisenproces tegen Kenny Terryn (24) zijn de getuigenverhoren afgerond. De beschuldigde vroeg aan zijn vader om hem vaker te komen bezoeken in de gevangenis. Alle getuigen bevestigden dat Terryn in de maanden voor de feiten leek te kampen met psychische problemen.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/assisen-kenny-terryn-richt-zich-tot-zijn-vader-ik-mis-je-echt-en-zou-je-vaker-willen-zien/article-normal-241793.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/assisen-kenny-terryn-richt-zich-tot-zijn-vader-ik-mis-je-echt-en-zou-je-vaker-willen-zien/article-normal-241793.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
ASSISEN Kenny Terryn richt zich tot zijn vader: "Ik mis je echt en zou je vaker willen zien"

Hooglede Mark Terryn kende zijn zoon als een rustige jongen. "Ik heb nooit problemen gehad met hem. Toen ik hem enkele maanden voor de feiten zag, was hij heel bleek. Hij zei me dat hij ging sterven." Door een drankprobleem was de man vaak een afwezige vader. "We hebben thuis nochtans een goede opvoeding gehad. Het was wel anders als mijn vader 's avonds iets gedronken had", getuigde de broer van de beschuldigde.

Hooglede Pas na een emotionele brief begon Mark Terryn zijn zoon sporadisch te bezoeken in de gevangenis. "Sorry voor wat ik gedaan heb. Het spijt me echt, ik weet dat je er enorm van afziet. Ik mis je echt en zou je meer willen zien, pa", zei de beschuldigde op de zitting. "Ik ben nog meer drie keer gekomen omdat ik geen tijd had. Maar ik ga zeker meer komen. Het is jammer dat je daar zit."

"Kanker in zijn hoofd"

Hooglede Kenny Terryn was jarenlang aan de slag bij Pizza Hut in Roeselare. "Ik heb hem zelf nog aangeworven. De klanten en de collega's waren tevreden over hem. Hij was één van mijn beste medewerkers", vertelde Mohammed Algham. De getuige merkte wel dat Terryn de laatste maanden gebukt ging onder psychische problemen. "Ik denk dat hij een soort burn-out had. Hij had geen fut meer en was bang dat hij zijn vriendin zou verliezen. Ik heb hem aangeraden naar een psycholoog te gaan."

Hooglede BELGA

Hooglede Ook de andere collega's bij Pizza Hut waren overwegend positief. "Hij leidde het keukenpersoneel en deed dat goed. We kwamen goed overeen. Op het einde begon hij veel te piekeren, hij dacht dat hij kanker had in zijn hoofd", aldus Dennis Taildeman. Elien Bradt plaatste wel een kanttekening. "Het is geen slechte mens, maar hij deed meestal zijn eigen ding. Hij is eens erg uitgevlogen toen ik hem al lachend zei dat hij niet op het werk op Facebook moest zitten. Hij maakte me uit voor hoer en slet."

Tweede kaartlegster

Hooglede De beschuldigde had weinig hobby's, maar deed wel een tijdje aan taekwondo. "Ik had hem uitgenodigd via zijn nonkel, die een collega was van mij. Kenny was heel rustig en respectvol. Niemand had zulke feiten verwacht van hem", vertelde de trainer.

Hooglede

Hooglede Tenslotte kwam nog een tweede kaartlegster aan het woord. Terryn ging bij haar ten rade voor zijn gezondheidsproblemen. "Ik zag storingen in zijn relatie, maar dat heb ik hem niet gezegd. Zijn prangende vraag ging immers over fysieke problemen", aldus Johanna Lottin. Voorzitter Boudewijn Desmet wilde weten hoe dat kaartleggen precies werkte. "Als ik kaarten leg, dan is dat manillen of iets anders. Maar ik probeer daarmee geen ziektebeeld of toekomst te voorspellen." De getuige herhaalde dat ze daar eigenlijk geen antwoord op had. "Ik heb ook mijn weg moeten zoeken daarin. Er zijn vele jaren van zelfonderzoek aan voorafgegaan."

Hooglede (Belga)

8830-HOLOW2016-11-1611kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlprocesrechtbankKenny TerrynMark TerrynBoudewijn DesmetRoeselarePizza HutMoord Hooglede
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"
02415712016-11-14 12:09:072016-11-14 12:09:102016-11-14 12:07:22NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"

Hooglede Op het assisenproces over de moord op Kimberley Courtens (20) is de beschuldigde verhoord door voorzitter Boudewijn Desmet. Kenny Terryn legde uit dat hij niet weet wat hem bezielde toen hij zijn vriendin op 12 september 2014 in hun appartement in Hooglede wurgde.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/assisen-kenny-terryn-ik-zou-echt-willen-dat-ik-het-nog-kon-terugdraaien/article-normal-241571.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/assisen-kenny-terryn-ik-zou-echt-willen-dat-ik-het-nog-kon-terugdraaien/article-normal-241571.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
ASSISEN Kenny Terryn: "Ik zou echt willen dat ik het nog kon terugdraaien"

Hooglede Volgens de gerechtspsychiater miste Terryn in zijn jeugd een vaderfiguur. "Dat was inderdaad een moeilijke relatie. Hij dronk ook nogal. Als hij dan thuiskwam, was het bijna elke dag ruzie." Enkele jaren geleden gingen de ouders van de beschuldigde uit elkaar. "Het contact met mijn mama is wel altijd goed geweest. Ik heb een pracht van een moeder en zou geen betere moeder kunnen wensen."

Erectiestoornissen, draaiingen en buikkrampen

Hooglede Al op 15-jarige leeftijd trok Kenny Terryn in bij zijn toenmalige vriendin en haar ouders. Na ruim drie jaar liep die relatie op de klippen. De beschuldigde zou haar toen bij de keel gegrepen hebben. "Kelly zei dat ze het niet meer zag zitten tussen ons, maar twee weken later had ze al een ander. Een tijdje later gaf ze mij een stomp tijdens een discussie. Daarom heb ik haar vastgegrepen om haar tegen te houden."

Hooglede "De kaartenlegster zei dat Kimberley geheimen had voor mij"

Hooglede In het voorjaar van 2014 knoopte Terryn een relatie aan met Kimberley Courtens, maar gezondheidsproblemen gooiden roet in het eten. "In mei ben ik beginnen sukkelen met erectiestoornissen. Ik was vaak misselijk, had draaiingen en buikkrampen. Mijn handen trilden ook enorm." De dokters vonden geen fysieke oorzaak, waarop de jongeman ten rade ging bij de moeder van zijn ex-vriendin. "Ze had vroeger nog mijn kaarten gelegd. Ik weet dat het enorm stom is, maar ik geloofde daar toen in. Ze zei dat ik een chronische, slepende ziekte had. Ze zei ook dat Kimberley geheimen had voor mij."

Beide duimen hard op de keel

Hooglede Uiteindelijk besloot Terryn zich te laten opnemen in het ziekenhuis. "Het ging echt niet meer, maar Kimberley zag dat niet zitten. De volgende dag is dan een discussie ontstaan toen ik weer maagkrampen had." Het slachtoffer maakte duidelijk dat ze de hele situatie beu was. "Ik probeerde het goed te maken door een zoen te geven. Ze trok haar hoofd heel afwijzend weg. En dan ben ik volledig de controle verloren. Ik duwde met beide duimen hard op haar keel. Na een paar seconden viel ze al op de grond. Ik denk dat ik dan nog twee minuten geduwd heb, maar eigenlijk weet ik dat niet. Ik weet echt niet waarom ik zoiets verschrikkelijks gedaan heb."

Hooglede BELGA

Hooglede Na de feiten probeerde de beschuldigde zijn vriendin naar eigen zeggen nog te reanimeren. Daarna besloot hij het lichaam in een gracht te dumpen. Diezelfde dag biechtte hij alles op aan zijn moeder. "Ik vroeg haar op de koffietafel voor mijn overgrootmoeder om even naar buiten te gaan. Mijn moeder stortte echt in, en ik ook."

Spijtbetuiging

Hooglede Tenslotte drukte Kenny Terryn nog zijn spijt uit tegenover de familie van het slachtoffer. "Ik schaam me echt enorm voor hetgeen ik allemaal gedaan heb. Ik kan het jammer genoeg nooit meer goedmaken, ook al wil ik het nog zo hard. Ik zou echt willen dat ik het kon terugdraaien."

Hooglede (Belga)

8830-HOLOW2016-11-1411kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlprocesrechtbankKenny TerrynKimberley CourtensHoogledeAssisen
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke
02364452016-09-22 13:09:082016-09-22 13:09:092016-09-22 13:07:38NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke

Leke Op het proces over een roofmoord in een B&B in Leke zijn de wetsdokter en de toxicoloog als getuigen gehoord. De rechtbank had dit verzoek van de verdediging op de inleidende zitting afgewezen, maar ging bij de start van de zitting alsnog akkoord.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/toch-getuigen-op-proces-over-roofmoord-in-leke/article-normal-236445.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/toch-getuigen-op-proces-over-roofmoord-in-leke/article-normal-236445.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Toch getuigen op proces over roofmoord in Leke

Leke De Pakistaanse Britten Qamar Hussain (47) en Mohammed Ali (26) staan terecht voor de roofmoord op Mohammad Saddique (49). Het slachtoffer kwam op 27 augustus 2014 in Leke om het leven door een overdosis chloroform. De verdediging stelde voor om hierover enkele getuigen te verhoren. Toen ging de voorzitter daar niet op in, waarop de verdediging zelf dokter Jan Bolt en toxicoloog Jan Cordonnier naar de zitting liet komen. Uiteindelijk stond de rechtbank het getuigenverhoor toch toe.

Leke In eerste instantie werd aangenomen dat Mohammad Saddique door een hartfalen om het leven kwam. "Zijn blauwzuchtig gezicht en hals wezen in die richting. In de kransslagader werd verkalking vastgesteld", aldus de wetsdokter. Dokter Bolt veranderde zijn visie toen de toxicoloog een dodelijke dosis chloroform ontdekte bij de Pakistaanse Amerikaan. "Door chloroform krijgen de longen te weinig zuurstof. Het duurt tussen een minuut en een uur voor de dood intreedt."

Tijdstip van overlijden aangepast

Leke Het lichaam van het slachtoffer toonde slechts weinig verwondingen. "Kleine schaafwondjes ter hoogte van de neus kunnen wel op een beetje geweld wijzen. Het lijkt me uitgesloten dat hij het zelf heeft toegediend." Nochtans kan chloroform ook gebruikt worden om in een roes te geraken. "Het verschil tussen een erotische of bedwelmende dosis en een dodelijke dosis is heel nauw", verduidelijkt toxicoloog Jan Cordonnier. "Eerst ontstaat er irritatie aan de luchtwegen. Dat verklaart het bloed aan de binnenkant van de vaatdoek die op het slachtoffer gevonden is." Saddique vertoonde volgens de deskundigen ook tekenen van leververvetting. "Chloroformgebruik is heel toxisch voor de lever, maar dat kan even goed afkomstig zijn van alcoholgebruik."

Leke Ten slotte ontstond er een discussie over het tijdstip van overlijden. In het eerste verslag van dokter Bolt waren de verdachten op dat moment immers al vertrokken uit de B&B. "De onderzoeksrechter zei dat het tijdstip mogelijk niet klopte. Ik heb er dan rekening mee gehouden dat de temperatuur in die kamer hoger was." De wetsdokter situeerde het tijdstip van overlijden uiteindelijk meer dan drie uur vroeger, toen de beklaagden wel nog in Leke waren.

Leke (Belga)

8600-LELOW2016-09-2211kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlprocesrechtbankLekeMoord Leke
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen
02333392016-08-25 12:07:082016-08-25 12:07:402016-08-25 12:07:08NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen

Hooglede Twee jaar nadat hij in een opwelling zijn vriendin Kimberley Courtens (20) op hun appartementje in Hooglede wurgde, zal Kenny Terryn (24) zich voor het hof van assisen in Brugge moeten verantwoorden.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/moord-op-kimberley-courtens-20-in-hooglede-komt-dit-najaar-voor-assisen/article-normal-233339.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/moord-op-kimberley-courtens-20-in-hooglede-komt-dit-najaar-voor-assisen/article-normal-233339.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Moord op Kimberley Courtens (20) in Hooglede komt dit najaar voor assisen

Hooglede Het is één van de laatste processen die door een jury van het West-Vlaamse hof van assisen zal beslecht worden. De preliminaire zitting vindt plaats op 3 oktober; het eigenlijke proces zal lopen van 10 november tot 17 november. Advocaten Jelle Dejaegher uit Brugge en Chris Vandenbogaerde uit Kortrijk zullen de dader verdedigen. Voor Jelle Dejaegher wordt het zijn eerste maar meteen wellicht ook zijn laatste assisenproces voor een volksjury. De nabestaanden van Kimberley doen een beroep op Jan Leysen en Joke Vanbelle uit Kortrijk.

Hooglede Kenny en Kimberley, die opgroeide in Avelgem, woonden nog maar een maand samen in hun appartement in Hooglede toen Terryn in de nacht van 12 op 13 september 2014 haar bij de keel greep en wurgde. Hij dumpte het lijk twee kilometer verder in een gracht in de Kleine Stadenstraat. Kenny Terryn moet zich verantwoorden voor moord, maar betwist alvast de voorbedachtheid. Een motief is nooit gebleken. Mogelijk liet hij zich door voorspellingen van een kaartlegster leiden om van zijn depressie af te geraken. Die kaartlegster was de moeder van een ex-liefje van Terryn, die hem mogelijk zijn nieuwe liefde en geluk niet gunde.

Hooglede (LSI - Foto a-Kurt)

8830-HO8580-AV2016-08-25MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlprocesrechtbankKimberley CourtensKenny TerrynJelle DejaegherChris VandenbogaerdeJan LeysenJoke VanbelleHoogledeBruggeKortrijk
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"
02103172016-01-26 12:57:222016-01-26 12:57:232016-01-26 12:57:22NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"

Kuurne Op het assisenproces tegen Bernard Depoortere (57) heeft onderzoeksrechter Marc Allegaert verklaard dat de beschuldigde wel degelijk spijt betoonde.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/onderzoeksrechter-over-bernard-depoortere-hij-toonde-oprechte-spijt/article-normal-210317.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/onderzoeksrechter-over-bernard-depoortere-hij-toonde-oprechte-spijt/article-normal-210317.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Onderzoeksrechter over Bernard Depoortere: "Hij toonde oprechte spijt"

Kuurne Tijdens het verhoor maandagochtend ontkende de beschuldigde uit Kuurne nog dat hij zijn neef dood wilde. "Aan mij heeft hij eerst gezegd dat hij het niet goed meer wist, maar dan zei hij toch dat hij wel de bedoeling had." De onderzoeksrechter vroeg immers aan Depoortere waarom hij na de eerste oppervlakkige messteek niet gestopt was. "Het slachtoffer zou zelf gezegd hebben: maak me af, dan ben ik er van af."

Kuurne De verdediging merkte op dat tijdens het onderzoek de feiten steeds gekwalificeerd werden als moord. "Plots kwam daar het openbaar ministerie met de roofmoord als deus ex machina. Wat vindt u daarvan?", vroeg meester Joseph Allijns. Dergelijke vragen van de verdediging werden echter afgeblokt door voorzitter Boudewijn Desmet. "Ik kan wel nog zeggen dat hij oprechte spijt toonde en vlot heeft meegewerkt. Hij heeft ook bij het eerste verhoor al gesproken over het gebruik van die bankkaarten", besloot Marc Allegaert zijn getuigenis.

De bankkaart en de gsm

Kuurne De bankkaart van het slachtoffer beheerste bij het begin van de zitting immers opnieuw de debatten. Depoortere beweert dat hij de bankkaart van Goemaere al langer in zijn bezit had. De speurders merkten op vraag van openbaar-aanklager Serge Malefason echter op dat de kaart in de twee maanden voor de feiten vooral in Kuurne gebruikt is. Na de feiten ging Depoortere echter meermaals geld afhalen in zijn woonplaats Kortrijk. "In die banken waren geen camerabeelden beschikbaar. We weten dus niet wie die afhalingen voor de feiten heeft gedaan."

Kuurne Bernard Depoortere graaide uit de studio van zijn neef de gsm van het slachtoffer mee. Dit kwam pas in 2015 aan het licht, kort voor de verwijzing naar het hof van assisen. Dit element zorgde onder andere voor de kwalificatie roofmoord. "Beschuldigde zegt die gsm gewoon in een reactie te hebben meegenomen uit de woning. Hij weet niet waarom hij dat nooit verteld heeft."

Kuurne Toxicologisch onderzoek wees uit dat het slachtoffer bij zijn overlijden ongeveer 2,5 promille alcohol in zijn bloed had. "Dat wil zeggen zeer dronken. Een normale mens valt al in slaap voor hij aan twee gram per liter geraakt", getuigde de toxicoloog.

Kuurne Dinsdagmiddag komen vooral vrienden en familieleden van de betrokkenen aan het woord.

Kuurne (Belga)

8520-KU2016-01-26MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankBernard DepoortereMarc AllegaertJoseph AllijnsKuurneKortrijk
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne
02093392016-01-18 20:05:072016-01-18 20:05:082016-01-18 20:05:07NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne

Kuurne Zeven vrouwen en vijf mannen zijn maandagavond uitgeloot om in de volksjury te zetelen op het assisenproces over een roofmoord in Kuurne. Bernard Depoortere (57) bracht zijn neef Chris Goemaere (41) op 12 april 2013 met messteken om het leven.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/jury-samengesteld-voor-proces-over-roofmoord-in-kuurne/article-normal-209339.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/jury-samengesteld-voor-proces-over-roofmoord-in-kuurne/article-normal-209339.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Jury samengesteld voor proces over roofmoord in Kuurne

Kuurne Bernard Depoortere en Chris Goemaere, bijgenaamd 'de witten', kampten beiden met een ernstig alcoholprobleem. Toch hadden ze in april 2013 het plan opgevat om samen te gaan wonen. Volgens Depoortere kwam het tot een conflict toen hij de ochtend van 12 april 2013 absoluut naar het OCMW en naar de vakbond wilde om enkele zaken te regelen. Goemaere wilde hem niet laten vertrekken en zou als eerste een klap uitgedeeld hebben. De beschuldigde haalde zeven keer uit met een mes en sneed het slachtoffer de keel over.

Kuurne Het levenloze lichaam werd pas op 18 april 2013 in zijn studio aangetroffen. Het onderzoek spitste zich vrij snel toe op zijn oom Bernard Depoortere, die eerder al ettelijke veroordelingen had opgelopen. Bovendien zou Depoortere in zijn stamcafé in Kortrijk over de feiten verteld hebben. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de beschuldigde aan de haal ging met de gsm en de bankkaart van zijn neef. Met die bankkaart haalde hij in de volgende dagen een slordige 100 euro af.

Kuurne Zeven keer uitgehaald met een mes, en slachtoffer de keel overgesneden

Kuurne In de gevangenis van Ieper kreeg de beschuldigde een trombose. Hierdoor is nog steeds een deel van zijn lichaam verlamd en zal hij zijn proces in een rolstoel bijwonen. Tijdens het assisenproces zal Bernard Depoortere verdedigd worden door Joseph Allijns en Kelly Decaluwé. Allijns is al sinds 2001 voorzitter van voetbalclub KV Kortrijk en was kandidaat-voorzitter van de KBVB. Wellicht zal de verdediging pleiten dat Depoortere zich niet schuldig maakte aan roofmoord, maar aan doodslag. Voor de burgerlijke partijen treden Jan Leysen, Joke Vanbelle, Kurt Vanthuyne en Laura Vernackt op als advocaten. Serge Malefason, substituut bij het parket-generaal in Gent, neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Kuurne BELGAJoseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, zal de beschuldigde verdedigen.

Kuurne Het proces gaat op vrijdagnamiddag 22 januari verder met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Het eigenlijke proces gaat op maandagochtend 25 januari van start. Dan zal voorzitter Boudewijn Desmet de beschuldigde verhoren. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdagavond 28 januari verwacht. Voor roofmoord riskeert Bernard Depoortere levenslange opsluiting.

Kuurne (Belga)

8520-KU8500-KO2016-01-18MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankprocesBernard DepoortereChris GoemaereJoseph AllijnsJan LeysenJoke VanbelleKurt VanthuyneLaura VernacktSerge MalefasonBoudewijn Desmet
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"
02048912015-12-02 12:17:572015-12-02 12:18:032015-12-02 12:17:57NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"

Waregem Op het assisenproces tegen Gino Declercq (50) hebben de kinderen van Eveline Vandenbogaerde (45) hun getuigenis afgelegd.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/zoon-van-vermoorde-vrouw-uit-waregem-ze-deed-alles-voor-ons/article-normal-204891.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/zoon-van-vermoorde-vrouw-uit-waregem-ze-deed-alles-voor-ons/article-normal-204891.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Zoon van vermoorde vrouw uit Waregem: "Ze deed alles voor ons"

Waregem Eveline Vandenbogaerde leerde haar echtgenoot Claude Secember kennen via zijn zus. "Wij zaten in het middelbaar in dezelfde klas in het atheneum van Waregem. Ik heb ze nog aan elkaar voorgesteld. Eveline was een braaf, sociaal en vriendelijk meisje", aldus Nancy Secember. Het huwelijk met haar jeugdliefde verliep goed, al bleef het slachtoffer kampen met depressies. "Ze is verschillende keren opgenomen. Het heeft enige jaren geduurd voor de diagnose borderline kwam", vertelde Claude Secember.

Waregem "Domste beslissing ooit"

Waregem Begin 2012 ging het koppel uit elkaar. "Dat is de domste beslissing die ze ooit genomen heeft. Iemand die een vrouw slaat, is geen man in mijn ogen. Volgens mij was hij uit op geld." Toch hield de man contact met het slachtoffer. "Ze zei aan de telefoon eens dat ik moest komen helpen, hij ging haar eens doodslaan. Ik mocht ook niet meer op café komen in Waregem, of hij ging me vermoorden."

Waregem "Ze stond expres vroeg op mijn boterhammen te smeren"

Waregem Volgens alle getuigen was Eveline Vandenbogaerde een heel zorgzame moeder. "Ze deed alles voor ons. Het was soms gênant dat ze bleef zwaaien als ik met de bus naar school ging. Zelfs als ik begon te werken, stond ze expres vroeg op om mijn boterhammen te smeren", aldus haar zoon. Dimitri Secember zag wel dat zijn moeder vaker begon te drinken. "Maar dat waren geen drie wijnvatjes per dag zoals hier gezegd is. Ik heb haar een keer erover aangesproken dat ze om 11 uur al aan het drinken was."

Waregem BELGA"Geprobeerd haar te helpen"

Waregem Ook Delphine, de oudste dochter van het slachtoffer, merkte dat het alcoholgebruik een probleem begon te worden. "Ze is ook een aantal keer helemaal gestopt. Ik heb daar vaak over gepraat en probeerde haar te helpen. Ze was trouwens nooit agressief als ze dronk." Na de scheiding verwaterde het contact met haar moeder. "Ik ging helemaal niet akkoord met die relatie met Gino, want ik wist dat hij agressief was. Ik heb een keer haar blauwe plekken gezien."

Waregem "Seks met een man van 80 is sowieso haast onmogelijk"

Waregem Haar jongste dochter An-Sofie kende de reputatie van Declercq en zag die relatie evenmin zitten. "Ik wist dat hij altijd dronken was en problemen maakte. Ik heb haar gezegd dat ze de verkeerde keuze gemaakt had." Op het einde van haar getuigenis richtte de dochter van Eveline Vandenbogaerde zich nog rechtstreeks tot de beschuldigde. "Ik had een hele goeie band met mijn mama. Soms was dat meer mijn beste vriendin. Hij heeft mijn mama afgenomen. Ik heb het er heel moeilijk mee dat Gino hier zelfs het lef niet heeft om een keer in onze ogen te kijken. Ik begrijp dat echt niet."

Waregem Volgens de beschuldigde pleegde hij de feiten tijdens een discussie over een mogelijke overspelige relatie met een 80-jarige man. De familie van het slachtoffer gelooft daar niet veel van. "Dat was totaal geen seksuele relatie. Met iemand van 80 jaar is dat volgens mij zelfs bijna onmogelijk", aldus Dimitri Secember.

Waregem Woensdagnamiddag komt de familie van Gino Declercq aan het woord.

Waregem (Belga)

8790-WAMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankGino DeclercqEveline VandenbogaerdeClaude SecemberNancy SecemberDimitri SecemberWaregemassisen
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse
02035652015-11-20 06:38:072015-11-20 06:38:092015-11-20 06:38:07NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse

Sint-Kruis De volksjury heeft Adriano Neves (23) schuldig bevonden aan de roofmoord op Pierre Cattrysse (77).

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/adriano-neves-is-schuldig-aan-roofmoord-op-pierre-cattrysse/article-normal-203565.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/adriano-neves-is-schuldig-aan-roofmoord-op-pierre-cattrysse/article-normal-203565.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Adriano Neves is schuldig aan roofmoord op Pierre Cattrysse

Sint-Kruis De Angolese Bruggeling bracht de bejaarde man op 10 december 2012 in Sint-Kruis Brugge door wurging om het leven. De verdediging pleitte dat de beschuldigde het slachtoffer wel wilde beroven, maar niet wilde ombrengen.

Sint-Kruis Van klusjesman tot moordenaar

Sint-Kruis Adriano Neves verhuisde in 2006 vanuit Angola naar België. De jongeman had in Sint-Kruis regelmatig vriendschappelijk contact met Pierre Cattrysse en voerde soms enkele klusjes uit voor hem. Begin november 2012 probeerde Neves via internet de Opel Corsa van het slachtoffer te verkopen. Een garagist uit Arendonk hapte op 10 december toe.

Sint-Kruis Die bewuste avond trok Adriano Neves naar de woning van Cattrysse. Met zijn arm nam hij de bejaarde man in een wurggreep en sleurde hem over de zetel. Daarna knevelde de beschuldigde het bewusteloze slachtoffer. Ondertussen kon hij ongestoord met de bankkaarten van Cattrysse geld afhalen.

Sint-Kruis Uiteindelijk dumpte Neves het lichaam van het slachtoffer in Merelbeke in een tien meter diepe berm langs de oprit van de Gentse ring. De volgende dag leverde hij de gestolen wagen voor 4.350 euro af in Arendonk. De beschuldigde vluchtte met een bus naar Lissabon, maar werd bij aankomst ingerekend door de politie. Het levenloze lichaam van Pierre Cattrysse werd pas op 23 december 2012 aangetroffen.

Sint-Kruis Plastic zakken over het hoofd

Sint-Kruis In de motivatie stelden de juryleden vast dat Adriano Neves zelf toegaf dat hij het slachtoffer wilde bestelen. "Bij zijn arrestatie was hij nog in het bezit van de laptop van Pierre Cattrysse en ongeveer 6.000 euro, afkomstig van de verkoop van de auto en afgehaald met zijn bankkaarten." De beschuldigde legde eveneens zelf uit dat hij geweld gebruikte om de bejaarde man te overmeesteren.

Sint-Kruis De verdediging had gepleit dat Neves het slachtoffer niet van het leven wilde beroven, maar ving bot bij de jury. "Er kan niet aan getwijfeld worden dat hij de bedoeling had om Pierre Cattrysse te doden. Cattrysse is gestorven door asfyxie ontstaan door een samendrukkende geweldpleging op de hals." Neves beweerde dat de man al na die eerste geweldpleging was overleden. "Een sterke jongeman moet geweten hebben dat hij met dergelijk geweld een zieke 77-jarige de dood kon injagen."

Sint-Kruis Ook zijn gedrag tijdens de rest van de avond wees volgens de jury duidelijk op een intentie om het slachtoffer te doden. Zo gebruikte hij nog tape en bracht hij twee plastic zakken aan over het hoofd van Pierre Cattrysse. Tenslotte dumpte hij het lichaam in een koude decembernacht in een diepe gracht. "Door het doden kon Cattrysse zeker geen klacht indienen. Aldus creëerde hij voor zichzelf voldoende tijd om zijn vlucht naar het buitenland te garanderen."

Sint-Kruis Vrijdag om 9.30 uur starten de debatten over de strafmaat. Adriano Neves riskeert levenslange opsluiting.

Sint-Kruis (Belga)

8310-KRMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankAdriano NevesPierre CattrysseSint-KruisBruggeassisen
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"
02035052015-11-19 12:14:072015-11-19 12:14:082015-11-19 12:14:07NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"

Sint-Kruis Op het assisenproces in Brugge tegen Adriano Neves (23) zijn de getuigenverhoren donderdag afgerond.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/assisen-cattrysse-adriano-is-een-heel-zachtaardig-persoon/article-normal-203505.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/assisen-cattrysse-adriano-is-een-heel-zachtaardig-persoon/article-normal-203505.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Assisen Cattrysse: "Adriano is een heel zachtaardig persoon"

Sint-Kruis Ook de laatste getuigen omschreven de beschuldigde als een rustige en behulpzame jongeman. Neves staat terecht voor de roofmoord op Pierre Cattrysse (77) uit Sint-Kruis Brugge.

Sint-Kruis Sofie Brauwers leerde de beschuldigde in Brugge kennen in het uitgaansleven. "Hij was een hele goeie vriend, we zijn een tijdje heel close geweest. Hij wilde een relatie, maar ik niet. Hij heeft veel respect getoond voor mijn beslissing." De jonge vrouw kon absoluut niet geloven dat Adriano Neves dergelijke feiten zou plegen. "Ik was enorm verbaasd, want ik kende hem als een heel zachtaardig persoon."

Sint-Kruis De getuige zocht zelfs terug contact met Neves, om te kunnen vatten wat er precies was gebeurd. "Ik ging de eerste keer op bezoek op zijn verjaardag in 2014. Hij huilde toen hij over de feiten vertelde. Het kwam erop neer dat er toen financiële problemen waren. Er is met Pierre een discussie ontstaan. Hij heeft hem op de grond getrokken of geduwd."

Sint-Kruis Relatie met vrouwelijke cipier

Sint-Kruis In 2007 volgde de beschuldigde extra begeleiding bij het maken van zijn huiswerk. "Ik weet dat er toen geen goede verstandhouding was met zijn halfbroer. Ik ben nog op huisbezoek geweest omdat Adriano niet naar huis wilde", vertelde de zuster die hem toen begeleidde. Via brieven staat Neves nog steeds in contact met de non. "Ik heb hem steeds ervaren als een gast met een open, frisse kijk. Hij is menselijk en gevoelig tegenover zijn medemensen."

Sint-Kruis Ook op zijn medegedetineerden maakte de beschuldigde een goede indruk. "Dat was een rustige en vriendelijke jongen. Hij had nooit problemen in de gevangenis. Hij werkte in de refter, als kapper en maakte kartonnen dozen. Hij belt me nu nog en soms schrijven we een brief." Meester Luc Arnou, de raadsman van de burgerlijke partijen, merkte op dat Neves later omwille van een relatie met een vrouwelijke cipier werd overgeplaatst naar de gevangenis van Gent. De getuige was hier niet van op de hoogte.

Sint-Kruis Ongeval met vluchtmisdrijf

Sint-Kruis Een werkmakker bevestigde het positieve beeld van de beschuldigde. "Hij was rap van begrip en vlot in de omgang. Ik kan er niets negatiefs over zeggen." Uiteindelijk werd Neves ontslagen voor onwettige afwezigheid, naar eigen zeggen omdat hij zonder rijbewijs toch sowieso zijn werk ging verliezen. "Een rijbewijs in een garage is zeker verplicht. Ik denk niet dat de baas begrip zou gehad hebben voor een rijverbod van 14 maanden."

Sint-Kruis Die veroordeling voor een ongeval met vluchtmisdrijf lijkt een kantelpunt in het leven van de beschuldigde. Daarom vroeg zijn raadsman meester Johan Platteau bij de start van de zitting om dat dossier alsnog aan het assisendossier toe te voegen. Procureur-generaal Céline D'Havé zal het navragen, maar kon niet garanderen dat dit nog voor het einde van de debatten mogelijk zou zijn.

Sint-Kruis (Belga)

8310-KRMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankAdriano NevesPierre CattrysseSofie BrauwersLuc ArnouJohan PlatteauSint-Kruis Bruggeassisen
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis
02031672015-11-16 13:45:472015-11-16 13:46:042015-11-16 13:45:47NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis

Ieper Julien C. stak een zetel in brand, maar gelukkig werd een andere bewoner van het tehuis op tijd wakker.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/jongeman-moet-zich-voor-rechter-verantwoorden-voor-brandstichting-in-tehuis/article-normal-203167.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/jongeman-moet-zich-voor-rechter-verantwoorden-voor-brandstichting-in-tehuis/article-normal-203167.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Jongeman moet zich voor rechter verantwoorden voor brandstichting in tehuis

Ieper Julien C. (22) is een bewoner van het gehandicaptentehuis Den Ommeloop langs de Siegenlaan in Ieper. Op 16 februari 2014 liet hij enkele minderjarigen binnen in zijn studio en ze begonnen letterlijk met vuur te spelen. Een zetel vloog daarbij in brand. Toen die zetel goed en wel brandde, verliet de beklaagde het gebouw. Gelukkig werd een andere bewoner wakker en kon verder onheil worden vermeden. De verdediging had het over een zeer gemakkelijk te beïnvloeden persoon met beperkte capaciteiten die nu werk heeft in een beschutte werkplaats. Voor de beklaagde werd een werkstraf gepleit. Vonnis op 21 december.

Ieper (HV)

8900-IEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbank
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf
01976112015-09-28 19:55:322015-09-28 19:56:032015-09-28 19:55:32NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf

Sint-Kruis Een 27-jarige man uit Sint-Kruis moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor poging tot doodslag.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/man-uit-sint-kruis-ontkent-poging-doodslag-met-glasscherf/article-normal-197611.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/man-uit-sint-kruis-ontkent-poging-doodslag-met-glasscherf/article-normal-197611.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Man uit Sint-Kruis ontkent poging doodslag met glasscherf

Sint-Kruis Op 24 juli vorig jaar waren beklaagde Gregory R. en slachtoffer D.F. (18) samen met nog enkele andere vrienden videospelletjes aan het spelen in de woning van R. Het kwam tot een zware ruzie, waarbij Gregory R. en D.F. over de salontafel rolden. Volgens het openbaar ministerie raapte R. een scherf van een gebroken glas op en stak daarmee in de rechterlong van D.F., die in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen.

Sint-Kruis De jongen, die op dat moment nog minderjarig was, overleefde de feiten en mocht na negen dagen het ziekenhuis weer verlaten. R. werd in de boeien geslagen en zat twee maanden in voorhechtenis. Volgens zijn advocaat Kris Vincke ging het om een ongeluk. "Mijn cliënt ontkent met klem dat hij gestoken heeft. Het slachtoffer moet op die scherf gevallen zijn." Volgens de advocaat van D.F. is dit onmogelijk. "De deskundige spreekt dit tegen en bovendien heeft een van de aanwezigen getuigd dat de beklaagde zelf met die scherf stak", aldus advocaat Dirk De Ketelaere, die 1.500 euro schadevergoeding vroeg voor D.F.

Sint-Kruis Het vonnis volgt op 26 oktober.

Sint-Kruis (AFr)

8310-KRMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlKris VinckeDirk De KetelaereSint-Kruisrechtbank
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve
01976092015-09-28 19:48:472015-09-28 19:49:032015-09-28 19:48:47NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWCriminaliteitKW

Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve

Schuiferskapelle Een tienkoppige bende staat terecht voor de kweek van ruim 1.500 weedplanten op de zolder van de eeuwenoude hoeve Hooithof in Schuiferskapelle.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/bende-staat-terecht-voor-1-500-weedplanten-in-eeuwenoude-hoeve/article-normal-197609.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/bende-staat-terecht-voor-1-500-weedplanten-in-eeuwenoude-hoeve/article-normal-197609.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/criminaliteit/
Bende staat terecht voor 1.500 weedplanten in eeuwenoude hoeve

Schuiferskapelle Op 16 februari 2013 viel de federale politie binnen in de hoeve Hooithof langs de Wingenesteenweg in Schuiferskapelle. Op de zolder van het historische pand, daterend uit 1774, troffen de agenten een weedplantage aan met ruim 1.500 planten. De broers Wolfgang D. uit Beernem en Joachim D., die de hoeve toen bewoonde maar intussen naar Maldegem verkaste, werden aangehouden. Ook de vriendinnen van de broers werden opgepakt.

Schuiferskapelle Maandag stonden ze samen met nog zes anderen beklaagden, onder wie twee Albanezen, terecht in de Brugse rechtbank. Een van de beklaagden is Oostkampenaar Samil A. Hij kreeg eind 2012 in Kortrijk al eens drie jaar cel na de vondst van een grote hoeveelheid speed in een loods in Lendelede. Volgens de advocaat van de broers D. was hij de sterke man achter de schermen. "Mijn cliënten hadden schrik van hem en werden onder druk gezet", stelde advocaat Kris Vincke. "Zelf hadden ze de kennis noch het geld voor een dergelijke plantage."

Schuiferskapelle De procureur wil 330.000 euro aan winsten verbeurd laten verklaren en Gaselwest eist een schadevergoeding van meer dan 55.000 euro omdat de bende illegaal stroom aftakte. Volgens Vincke zijn de bedragen zwaar overdreven. Hij vroeg een werkstraf voor zijn de broers, die eerder al eens 300 uur werkstraf kregen voor drugsfeiten. Het vonnis volgt op 26 oktober.

Schuiferskapelle (AFr)

8700-SCMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlKris VinckeHooithofSchuiferskapelleGaselwestrechtbankdrugscannabis
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby
01958512015-09-14 13:53:072015-09-14 13:53:152015-09-14 13:53:07NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWSamenlevingKW

Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby

Ieper Volgens de verdediging lag er zeker geen religieuze beslissing aan de oorzaak van de weigering.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/ouders-voor-de-rechter-voor-weigering-polio-inenting-voor-hun-baby/article-normal-195851.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/ouders-voor-de-rechter-voor-weigering-polio-inenting-voor-hun-baby/article-normal-195851.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/
Ouders voor de rechter voor weigering polio-inenting voor hun baby

Ieper Abdurakhman B. en zijn echtgenote uit Ieper weigerden hun dochtertje, dat geboren werd op 9 maart 2013, te laten inenten tegen polio. Volgens de verdediging lag er zeker geen religieuze beslissing aan de oorzaak van de weigering, maar een recentere wetgeving die stelt dat iedereen het recht heeft op een vrije keuze, en die van latere datum is dan de verplichting tot inenting, een wet van 50 jaar geleden.

Ieper Bovendien stelde de verdediging vast dat er de jongste 25 jaar geen gevallen van polio werden vastgesteld, en dat het wel laten inenten neveneffecten heeft en bovendien zou de vaccinatie kankerverwekkende stoffen bevat, weliswaar in zeer minieme mate. De verdediging had het bovendien over de medische problemen van een ouder kindje. De ouders vreesden dat hun baby, zonder een beschuldigende vinger uit te steken, misschien ook ziek zou worden.

Ieper "Dat ze het niet laten doen is dus zeker en vast kiezen in het belang van hun kind", aldus de verdediging, die aandrong op de vrijspraak, hoogstens opschorting. Het openbaar ministerie daarentegen vordert een effectieve boete van 156 euro. Vonnis op 12 oktober.

Ieper (HV)

8900-IEMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankIeperAbdurakhman B.
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'
01951432015-09-08 15:41:572015-09-08 15:42:112015-09-08 15:41:57NewsgatePas de parutionNormalarticleRedactie KWOngevallenKW

Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'

De twee beklaagden in een zaak van een arbeidsongeval in Sint-Juliaan zijn van oordeel dat het slachtoffer liep waar ze niet mocht.

yesrmgimport newsgatehttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/ongevallen/vrouw-die-been-brak-onder-plaat-van-200-kg-heeft-dat-aan-zichzelf-te-wijten/article-normal-195143.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/ongevallen/vrouw-die-been-brak-onder-plaat-van-200-kg-heeft-dat-aan-zichzelf-te-wijten/article-normal-195143.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/ongevallen/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/ongevallen/
Vrouw die been brak onder plaat van 200 kg 'heeft dat aan zichzelf te wijten'

Toen schrootaannemer Dany D. uit Merkem werken uitvoerde in het diepvriesbedrijf Dejaeghere in St.-Juliaan, kreeg werkneemster Malika K. een 200 kilogram wegende plaat op zich. Daardoor was haar been op zes plaatsen gebroken. Zowel Dany D. als Gert D. van het diepvriesbedrijf pleiten de vrijspraak, omdat volgens hen het slachtoffer zelf de oorzaak is van het ongeval.

De feiten deden zich voor op 12 oktober 2012 toen het slachtoffer zich van haar werkplek naar de refter stapte, via een weg die ze volgens de beklaagden niet mocht gebruiken. Er waren nochtans groentenbakken geplaatst die aanduidden dat er daar geen doorgang was. Er werd toegegeven werd dat die wellicht 'niet conform de welzijnswet' waren, maar 'ze gaven toch een duidelijk signaal dat daar werken aan de gang waren'...De verdediging had het er ook over dat het slachtoffer de enige was die die weg gebruikte.

De beklaagde zelf zei dat ze geen enkel verbodsteken of lint zag en dat die groentenbakken voor haar zeker geen afdoend signaal waren. "Die slingeren zowat overal rond op het bedrijf", aldus de beklaagde. De arbeidsauditeur meende dat de beide beklaagden wel degelijk schuldig zijn en kon zich ook niet vinden in het feit dat het bedrijf niet onmiddellijk contact opnam met dienst Toezicht Welzijn op het Werk. Hij vermoedt dat het bedrijf het potje liever gedekt hield.

Vonnis op 7 december.

(HV)

MEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlrechtbankarbeidsongeval