Herbeleef de provincieraad : voorstelling van provinciebudget 2017

Herbeleef de provincieraad : voorstelling van provinciebudget 2017

Brugge Op deze openingsziiting van het nieuwe werkjaar van de provincieraad zal eerste gedeputeerde Guido Decorte zijn beleidsverklaring, de zogenaamde 'State of the union', naar voren brengen. Daarna zal gedeputeerde Carl Vereecke de financiële contouren schetsen van het provinciebudget 2017. Dit budget staat vooral al in het teken van het extra jaar dat de Provincie gegund is voor de bevoegdheden welzijn, cultuur, sport en jeugd.

Herbeleef de provincieraad: beleidsverklaring en budget 2016

Herbeleef de provincieraad: beleidsverklaring en budget 2016

Brugge Vannamiddag vindt de eerste van een reeks provincieraadszittingen plaats die gewijd zijn aan het budget 2016 van de provincie. Eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) zal de beleidsverklaring 2016 van het provinciebestuur toelichten, daarna schetst gedeputeerde voor financiën Carl Vereecke (Open VLD) de financiële contouren.

Provincieraad verdedigt 500 geviseerde landbouwbedrijven

Provincieraad verdedigt 500 geviseerde landbouwbedrijven

West-Vlaanderen telt ongeveer 50 bedrijven die in oktober een rode PAS-brief kregen, ongeveer 450 bedrijven kregen een oranje brief. Dat wil zeggen dat die bedrijven maatregelen moeten nemen om de emissies van stikstof drastisch te verlagen.

N-VA vraagt debat over toekomst Grootseminarie Brugge

N-VA vraagt debat over toekomst Grootseminarie Brugge

Brugge Tijdens de raadszitting van 26 juni vroeg Brugs provincieraadslid Tijl Waelput (N-VA) aan gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V), bevoegd voor patrimonium en gebouwen, een debat over het gebruik van het Grootseminarie in Brugge.

Provincie zal betoelaging voor wielerwedstrijden herzien

Provincie zal betoelaging voor wielerwedstrijden herzien

Brugge Dat antwoordde gedeputeerde voor sport Carl Vereecke (Open VLD) op de provincieraadszitting van donderdag 26 juni aan provincieraadslid Jef Verschoore (CD&V). Die had vragen bij het wegvallen van provinciale subsidies voor sommige wielerwedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Kattenkoers in zijn eigenste stad Ieper.

Al 1,1 miljoen controles door ANPR-cameraschild, waaronder 2.500 hits

Al 1,1 miljoen controles door ANPR-cameraschild, waaronder 2.500 hits

Brugge Het cameraschild ter bestrijding van de zware criminaliteit langs de Franse grens telt op vandaag 24 camera's, tegen eind dit jaar zullen het er al 34 zijn. Dit antwoordde gouverneur Carl Decaluwé tijdens de provincieraad op vragen van Peter Herman (N-VA) en Axel Weydts (SP.A).

Provinciebelastingen gaan nauwelijks omhoog in 2014

Provinciebelastingen gaan nauwelijks omhoog in 2014

Brugge Ondanks de verminderde inkomsten uit het provinciefonds, zal de provincie haar belastingen voor volgend jaar niet wezenlijk verhogen. Er komt alleen een indexering van de geldende tarieven.

'Albanese maffia' zal worden aangepakt op provinciaal niveau

'Albanese maffia' zal worden aangepakt op provinciaal niveau

Brugge Vanaf begin november zullen de federale politiediensten van de vier gerechtelijke arrondissementen in onze provincie op regelmatige basis samenzitten om de 'albanofone polycriminele dadergroepen' en hun praktijken nauwkeurig in kaart te brengen en daarna efficiënt te bestrijden.

Bart Wenes legt de eed af als nieuw provincieraadslid

Bart Wenes legt de eed af als nieuw provincieraadslid

Brugge Bart Wenes (49) uit Roeselare legde de eed af als provincieraadslid voor CD&V. Hij neemt de plaats in van Gerda Mylle uit Izegem, die federaal parlementslid werd in de plaats van Stefaan De Clerck.