Windmolenboulevard langs de E40 tussen Jabbeke en De Panne : voorlopig nog niet aan de orde

Windmolenboulevard langs de E40 tussen Jabbeke en De Panne : voorlopig nog niet aan de orde

Jabbeke De provincie is bereid mee te stappen in de gedachtegang om bijkomende windmolens te laten verrijzen langs de E40 tussen Jabbeke en De Panne. Dat verklaarde gedeputeerde Franky De Block in een TV-interview. Op de provincieraad zelf was hij iets minder direct in zijn formuleringen. Het is dus bijlange nog niet duidelijk over hoeveel windmolens het zou kunnen gaan en hoe die dan zouden worden ingeplant.

Herbeleef de provincieraad : Nieuwe windmolens op komst langs E40 in de polders

Herbeleef de provincieraad : Nieuwe windmolens op komst langs E40 in de polders

Op de provincieraad van deze namiddag legt Kurt Ravyts van Vlaams Belang nog maar eens de problematiek van de inplanting van windturbines op tafel. Met haar windplan 'Windkracht 2020' wil de Vlaamse regering immers dat er in de eerstkomende drie jaar minstens 280 windmolens bijkomen in Vlaanderen. Ook West-Vlaanderen zal daar zijn deel moeten in doen. Hoe gaat de provincie als vergunningverlenende overheid om met deze uitdaging en met het gegeven dat windmolens voortaan als bestemminsgneutraal zullen worden beschouwd en in principe dus overal zullen kunnen ?

Herbeleef de provincieraad : Provincie kan problemen rond PRUP Nonnebossen (Bos) niet oplosssen

Herbeleef de provincieraad : Provincie kan problemen rond PRUP Nonnebossen (Bos) niet oplosssen

Brugge De provincieraad zal op zijn zitting van deze namiddag beslissen om de opdracht voor het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bosgedeelten in de Nonnebossen in Zonnebeke terug te geven aan de Vlaamse regering. "Binnen de huidige regelgeving kunnen wij dit moeilijke dossier niet oplossen", zo klinkt het. "En daarenboven wordt het dossier fel bemoeilijkt door de houding van ANB. Dat eerst het bos als niet waardevol beschouwt, maar het dan op een andere keer wél plots waardeol vindt." Voor de woonclusters is er wél een oplossing.

Herbeleef de provincieraad : budget 2017 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

Herbeleef de provincieraad : budget 2017 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

Brugge Het provinciebudget 2017 werd al voorgesteld op de zitting van donderdag 17 november. In een aantal vervolgzittingen werden de diverse beleidsdomeinen dan onder de loep genomen. Vandaag wordt het geheel afgerond met de algemene beschouwingen van de fractieleiders van de diverse partijen, en de repliek van de deputatie. Daarna volgt dan de finale stemming. Het lijdt overigens geen twijfel dat het provinciebudget zal worden aangenomen.

Provinciale belastingen wijzigen niet in 2017

Provinciale belastingen wijzigen niet in 2017

Brugge De financiële situatie van de Provincie West-Vlaanderen blijft heel gezond. Dit bleek op voorstelling van het budget 2017 deze namiddag op de provincieraad. Zowel inkomsten als uitgaven stijgen met ongeveer 2,5 % tegenover 2016.

Herbeleef de provincieraad van 27 oktober : ruimingswerken op de Dikkebusvijver en andere waterwerken

Herbeleef de provincieraad van 27 oktober : ruimingswerken op de Dikkebusvijver en  andere waterwerken

Brugge Het is meer dan tien jaar geleden dat de Dikkebusvijver nog eens werd geruimd en het is meer dan nodig dat dit nu weer eens gebeurt. Via de Kemmelbeek komen in deze vijver immers tonnen vruchtbare aarde uit de Heuvellandse akkers terecht. Hierdoor komt ook de functie als wachtbekken in het gedrang, want de Dikkebusvijver beschermt Ieper tegen wateroverlast.

Herbeleef de provincieraad : toch nog cultuur, welzijn en sport in 2017

Herbeleef de provincieraad : toch nog cultuur, welzijn en sport in 2017

Brugge Dit voorjaar besliste de Vlaamse regering al dat de provincies een extra jaar gegund wordt om hun bevoegdheden cultuur, welzijn en sport te blijven uitoefenen. Dit betekent meteen dat voor deze sectoren een aantal subsidiereglementen moeten worden aangenomen voor het jaar 2017. Want in de december van vorig jaar had onze provincieraad al beslist van een aantal reglementen in deze sfeer op te heffen vanaf 1 januari 2017.

Olympiazwembad in Brugge blijft dan toch provinciaal

Olympiazwembad in Brugge blijft dan toch provinciaal

Brugge Normaal was voorzien dat de provincies op 1 januari 2018 alle sportbevoegdheden zouden moeten afgeven, maar omdat zowel de stad Brugge als Vlaanderen het niet zien zitten om het over te nemen, zal de situatie van het Olympiabad blijven zoals ze is : een samenwerkingsverband tussen de provincie en de stad Brugge.

De Gavers worden 46 ha groter : landbouwers krijgen compensatie

De Gavers worden 46 ha groter : landbouwers krijgen compensatie

Harelbeke De provincieraad stelde gisteren het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) De Gavers en Esser vast. Daarin is een uitbreiding van het provinciedomein voorzien met maar liefst 46 hectare. Landbouwers die hierdoor bedrijfsgronden zullen verliezen, worden gecompenseerd.

HERBELEEF de provincieraad : actualiteitsdebat over overstromingen

HERBELEEF de provincieraad : actualiteitsdebat over overstromingen

Brugge De uitzonderlijke regenval van de voorbije weken heeft her en der in onze provincie weer tot serieuze wateroverlast geleid. En dat terwijl de provincie er eigenlijk alles aan doet om de voeten van de West-Vlamingen droog te houden. Als beheerder van een enorm waterlopennet staat de provincie West-Vlaanderen voor serieuze uitdagingen. Wat moet er nog méér gebeuren om de zondvloed tegen te gaan ?

Afslanking provincies met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2018

Afslanking provincies met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2018

Brugge Dit deelde minister-president Geert Bourgeois zopas mee op een persconferentie van de Vlaamse regering. Daar maakte hij ook duidelijk dat de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing niet zullen worden afgeschaft, zoals aanvankelijk voorzien, maar wel verlaagd.