Herbeleef de provincieraad : oprichting van Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs

Herbeleef de provincieraad : oprichting van Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs

Brugge Zowel het Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs (PPVWO) als het Provinciaal Strategisch Overlegformum Levenslang en Levensbreed Leren (PSOLL) worden vannamiddag boven de doopvont gehouden. Hiermee wordt nieuw leven gegeven aan een initiatief dat in 2012 al door onderwijsgedeputeerde Gunter Pertry was opgestart, maar als gevolg van wijzigingen in het landschap van het volwassenenonderwijs op een laag pitje was beland.