Protest tegen nieuwe hoogspanningsleiding in Koolkerke

Koolkerke In Koolkerke groeit er protest tegen een nieuwe bovengrondse hoogspanningsleiding van Elia. De leiding van 380kV moet op termijn de elektriciteit van het offshore windturbinepark van Belwind naar het hinterland brengen. De stroomkabel zal in Zeebrugge aan land komen en vandaar via onder meer Koolkerke en Vivenkapelle bij Damme naar Eeklo lopen.