Jean-Marie Cool voorgedragen als procureur des Konings

Jean-Marie Cool voorgedragen als procureur des Konings

Kortrijk Jean-Marie Cool, advocaat-generaal bij het hof van beroep in Gent, is voorgedragen als procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. Dat heeft de Hoge Raad voor de Justitie beslist.