Prijs Van Wonterghem-De Brabandere voor dienst onthaalgezinnen Ons Tehuis

Ieper De dienst onthaalgezinnen van Ons Tehuis in Ieper heeft de prijs Van Wonterghem-De Brabandere gewonnen. Die prijs gaat telkens naar iemand die zich in Groot-Ieper belangeloos heeft ingezet voor anderen. De winnende dienst begeleidt gezinnen die bereid zijn om kinderen tijdens weekends en vakanties op te vangen, kinderen die in de instelling Ons Tehuis zijn geplaatst door de jeugdrechter of het comité jeugdzorg.