Verkaveling op uitbreidingsgebied Preshoekbos in Marke?

Marke Wordt het uitbreidingsgebied voor het Preshoekbos in Marke mogelijk verkaveld? Als het van het Kortrijkse stadsbestuur afhangt niet. Maar dat belet niet dat een projectontwikkelaar een verkavelingsaanvraag heeft ingediend om er woningen te bouwen.