Stad informeert over woon- en bouwpremies

Ieper De stad Ieper geeft een brochure uit die een overzicht biedt van de beschikbare premies op het vlak van bouwen en wonen. Het gaat zowel om gemeentelijke, provinciale als Vlaamse premies. Ieper wil zijn bevolking zo goed mogelijk informeren, omdat nogal wat inwoners uit onwetendheid premies ontlopen waar ze recht op hebben.