Ontwerpakkoord voor ontslagen arbeiders Prado

KuurneDirectie en vakbonden hebben een ontwerpakkoord bereikt voor de meer dan 100 arbeiders die door de sluiting van textielbedrijf Prado in Kuurne op straat staan. Belangrijk is de verlaging van het brugpensioen van 56 naar 54 jaar.
Herstructering op til bij Prado

KuurneBij Prado in Kuurne wordt vandaag een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen. Vakbonden verwachten er slecht nieuws: een herstructurering die bannen zal kosten.