Nieuwe Oostendse vzw centraliseert kennis hernieuwbare energie

Oostende Het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, de Universiteit Gent en het internetcommunicatiebedrijf 2Mpact hebben samen een vzw opgericht die de kennisuitwisseling tussen de actoren van de duurzame en hernieuwbare energie samen wil brengen. Het project kreeg de naam 'Power-Link' en moet uitgroeien tot hét communicatieplatform binnen het duurzame energiesegment.

Power Link voorgesteld

Oostende Op het Oostendse wetenschapspark Greenbridge is POWER LINK voorgesteld. Dat is een aanspreek- en coördinatiepunt voor duurzame en hernieuwbare energie. POWER LINK wil dat de kennis van onze Vlaamse instellingen ook zijn weg vindt naar de industrie en KMO's. De voorstelling van dit nieuwe centrum gebeurde tijdens een energiebeurs waar een 20-tal bedrijven en onderzoekscentra aan meewerkten.