Meer dan 5.500 vogels op Gouden Ring Show

Meer dan 5.500 vogels op Gouden Ring Show

Roeselare De Gouden Ring Show in Roeselare is zowat de grootste vogeltentoonstelling van het land met 5500 dieren: kanaries, parkieten, exotische soorten en roofvogels. De internationale jury beoordeelt maar liefst 150 soorten postuurkanaries op hun voorkomen, houding en kleurenpracht. En wie tot de wereldtop wil doordringen kan er maar beter voor zorgen dat zijn vogel uitblinkt.