Politiezone Grensleie waarschuwt voor phisingmails

Politiezone Grensleie waarschuwt voor phisingmails

Menen De politiezone Grensleie krijgt de laatste tijd opnieuw veel telefoons in verband met mails die gewag maken van niet-betaalde verkeersovertredingen. Maar die mails komen niet van de politiediensten en zijn dus volledig vals.

De Politiezone Grensleie zoekt vrijwilligers voor wijkonderzoek

Menen De Politiezone Grensleie is op zoek naar vrijwilligers voor het afnemen van enquêtes bij de inwoners van de Kempkens te Ledegem en 2 andere wijken te Menen en te Wevelgem. Alle inwoners van de drie geselecteerde wijken zullen bevraagd worden omtrent de leefbaarheid en veiligheid in hun omgeving.

Vrouwenlijk gevonden in de Leie

Lauwe Een onbekende vrouw is dood uit de Leie gevist in Lauwe. Het Kortrijkse parket stelde een wetsdokter aan want het gaat om een verdacht overlijden. De onbekende vrouw is mogelijk uit Frankrijk meegedreven met de stroom en ligt zeker al een week in het water.

Politiezone Grensleie legt nieuw veiligheidsplan voor tegen inbraken

Rekkem In 2008 stelde de politiezone Grensleie een algemene stijging van de criminaliteitscijfers vast. Positief is dan weer dat het aantal inbraken in woningen in Rekkem drastisch gedaald is. Een bewijs dat technopreventief advies echt helpt in de strijd tegen de inbraken.

4 op 10 chauffeurs test positief op drugs

4 op 10 chauffeurs test positief op drugs

Menen De politie van de zone Grensleie heeft vannacht rond de uitgangsbuurten in Menen een grote verkeersactie gehouden. Chauffeurs werden gecontroleerd of ze onder invloed van drugs of alcohol reden. Bij 4 op de 10 chauffeurs bleek dat effectief het geval te zijn. Een merkwaardige stijging, stelt de politie vast.