Leegstand kost voortaan minimaal 1.500 euro per jaar

Heuvelland De gemeente Heuvelland voert een belasting in op de leegstand van gebouwen en woningen op haar grondgebied : de heffing zal het eerste jaar van de leegstand 1.500 euro per gebouw bedragen, bedrag dat met de jaren alsmaar oploopt, tot maximaal 7.500 euro per jaar

Heuvelland verruimt sportsubsidie

Heuvelland Meer sportevenementen zullen in de toekomst een beroep kunnen doen op de subsidie voor uitzonderlijke sportevenementen. Dat besliste de gemeenteraad van Heuvelland maandag. En de zogenaamde impulssubsidie, bedoeld voor een degelijke jeugdwerking van de sportclubs, zal in de toekomst eerlijker worden verdeeld.

Voortaan eigen subsidie voor erosiebestrijding

Nu de Vlaamse overheid de toelage voor groenbemesters stopzet, pakt de gemeente Heuvelland uit met een eigen subsidiereglement voor het inzaaien van groenbedekker als maatregel tegen erosie van de bodem.

Jaagt Heuvelland zijn boeren weg?

Nogal wat landbouwonderwerpen op de gemeenteraad van maandagavond in Heuvelland. De toon werd bij het begin van de zitting meteen al gezet door Luc Caenepeel (GB), die ongevraagd het woord nam en zich afvroeg of Heuvelland zijn boeren niet aan het wegjagen was.