Gullegemse agent tipt prostitutiemilieu in zijn zone

Gullegemse agent tipt prostitutiemilieu in zijn zone

GullegemEen agent van PZ Grensleie zou het prostitutiemilieu hebben getipt wanneer en waar zijn collega's controles zouden uitvoeren of een inval doen. De man staat binnenkort voor de rechter in Kortrijk.

Politie Vlas test drone, dashcam en andere mobiele camera's uit

Politie Vlas test drone, dashcam en andere mobiele camera's uit

KuurneVoor de politiezone Vlas was Urban Waves, met enkele duizenden bezoekers, de ideale gelegenheid om enkele technologische en digitale innovaties te testen en te gebruiken ter ondersteuning en uitbreiding van de integrale veiligheidsaanpak.