Gullegemse agent tipt prostitutiemilieu in zijn zone

Gullegemse agent tipt prostitutiemilieu in zijn zone

Gullegem Een agent van PZ Grensleie zou het prostitutiemilieu hebben getipt wanneer en waar zijn collega's controles zouden uitvoeren of een inval doen. De man staat binnenkort voor de rechter in Kortrijk.