Ophokplicht, ook voor Belgisch pluimvee

Ophokplicht, ook voor Belgisch pluimvee

Het voedselagentschap FAVV raadt de niet-professionele pluimveehouders 'ten stelligste' aan dezelfde maatregel door te voeren.