40 extra douaniers voor haven Zeebrugge

40 extra douaniers voor haven Zeebrugge

Zeebrugge Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert werkte een regeling uit die het voor federale ambtenaren mogelijk maakt om in ploegen te werken. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de werking van de douane in de haven van Zeebrugge.