Achttien West-Vlaamse gemeenten krijgen jaarlijks tot 250.000 euro uit plattelandsfonds

Achttien West-Vlaamse gemeenten krijgen jaarlijks tot 250.000 euro uit plattelandsfonds

Lo Bij de gemeenten in Vlaanderen met de laagste financiële draagkracht zijn er 10 Westhoekgemeenten. Zij kunnen voortaan beroep doen op het zopas opgerichte plattelandsfonds. Ook nog acht andere gemeenten uit de provincie komen hiervoor in aanmerking. Dat komt ondermeer door hun uitgestrektheid, de vele wegen en het beperkte aantal inwoners. Dat maakt het voor die gemeenten financieel moeilijk. Ze kunnen jaarlijks tot 250.000 euro krijgen uit het fonds.

Vlaamse regering keurt voorontwerp plattelandsfonds goed

Vlaamse regering keurt voorontwerp plattelandsfonds goed

Alveringem De Vlaamse Regering heeft vanmorgen het voorontwerp van decreet over het plattelandsfonds goedgekeurd. Het fonds moet landelijke gemeenten extra geld geven om ondermeer de open ruimte te beheren en te onderhouden. Ze zouden vanaf volgend jaar steun kunnen krijgen.

Peeters gaat extra inspanning leveren voor lancering Plattelandsfonds in 2013

Heuvelland MET VIDEO - Vlaams-minister president Kris Peeters (CD&V), die ook bevoegd is voor plattelandsbeleid, heeft beloofd om een extra inspanning te leveren zodat het Plattelandsfonds begin 2013 "eindelijk" van start kan gaan. Een delegatie van burgemeesters van Vlaamse plattelandsgemeenten en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is hierover woensdag ontvangen op zijn kabinet. Ze vinden het niet kunnen dat ze op hun honger blijven zitten.