"Onze Noordzee mag geen plastic soep worden"

"Onze Noordzee mag geen plastic soep worden"

Oostende De ministerraad heeft donderdag het Actieplan Marien Zwerfvuil goedgekeurd. Het plan, dat staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) samen met wetenschappers opstelde, geeft voor het eerst een overzicht van het afval en plastic in de Noordzee en bevat acties om het afval terug te dringen.