"Gevangenis hypothekeert de toekomst van Plassendale 1 in Oostende"

"Gevangenis hypothekeert de toekomst van Plassendale 1 in Oostende"

Oostende Tijdens zijn jaarlijkse bedrijfseconomische doorlichting van Oostende op basis van de Trends Top 5000 laat Oostendenaar en professor emeritus Georges Allaert zich allerminst positief uit over de inplanting van de voorziene nieuwe gevangenis die er tegen 2018 moet komen in Plassendale 1.