"Met cartoons en T-shirts positieve boodschap sturen"

"Met cartoons en T-shirts positieve boodschap sturen"

Kortrijk Philip Saelens, Marleen De Smet en Yves Smalle hielden samen Meaningfool vzw boven de doopvont. Deze vzw wil met activiteiten, voordrachten en cartoons de mensen stimuleren om na een tegenslag - hoe klein of groot ook - positief te blijven en een zinvol leven te leiden.