Peter Defreyne legt de eed af als nieuw provincieraadslid

Peter Defreyne legt de eed af als nieuw provincieraadslid

Brugge Peter Defreyne (47) uit Izegem legde op de provincieraadszitting van donderdag 1 maart de eed af als nieuw provincieraadslid. Hij neemt de plaats in van Els Kindt uit Lichtervelde, die onlangs Vlaams Parlementslid werd in de plaats van Carl Decaluwe, die zijn eerste provincieraadszitting bijwoonde als provinciegouverneur.