GO! Mandel en Leie neemt provinciaal volwassenenonderwijs over

GO! Mandel en Leie neemt provinciaal volwassenenonderwijs over

Kortrijk De provincieraad zette hiervoor vannamiddag het licht op groen. De operatie is zorgvuldig voorbereid en wordt algemeen gedragen als het scenario dat de beste garanties biedt voor het provinciepersoneel. De fusie gaat in vanaf volgend schooljaar.

PCVO Izegem en CVO Drie Hofsteden Kortrijk streven naar fusie

PCVO Izegem en CVO Drie Hofsteden Kortrijk streven naar fusie

Izegem De provincieraad keurde vannamiddag de intentieverklaring goed om de haalbaarheid van nauwere samenwerking en mogelijks zelfs een fusie van beide instellingen voor volwassenenonderwijs verder te onderzoeken. Opmerkelijk hierbij is dat het om een fusie over de netten heen zou gaan.