Professor schrijft boek over geschiedenis van de stad

Professor schrijft boek over geschiedenis van de stad

Ieper Paul Trio, professor aan de KU Leuven, Campus Kortrijk, schrijft een boek over de geschiedenis van Ieper vanaf de middeleeuwen tot nu. Hij doet daarvoor een beroep op een nooit eerder gepubliceerd manuscript van de Ieperse ere-archivaris Octaaf Mus.

Boek over Augustijnerabdij

Zonnebeke Professor Paul Trio heeft een boek geschreven over de oude Augustijnerabdij in Zonnebeke. De abdij werd gebouw in de 11de eeuw. Nu is er niets meer van te zien. In het Groot Seminarie in Brugge zijn wel de archieven bewaard. Precies daardoor kon de auteur aan heel wat informatie geraken.