Koeistraat wordt in oorspronkelijke staat hersteld, Verloren Hooistraat niet

Uitkerke Omdat de Koeistraat na de omvorming naar tweesporenstraat niet aan de vooropgestelde plannen voldoet, laat minister Hilde Crevits de landelijke weg opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Tegen de omvorming naar tweesporenstraat rees heel wat protest. Zwakke weggebruikers hopen nu dat ook de Verloren Hooistraat wordt hersteld.