Geen opvolger voor pastoor Noé Clarysse

Intussen raakt ook bekend dat er (voorlopig ?) geen (Vlaamse) opvolger komt voor pastoor Noé Clarysse, die naar Oudenburg verkaste. Pater Boni zal naast de O.-L.-V.-Middelaresparochie ook de Sint-Pietersparochie voor zijn rekening nemen voor alles wat de liturgie betreft zoals begrafenissen, huwelijken, speciale vieringen en de kerkfabriek.