Verzet tegen parkeerbon nutteloos

Verzet tegen parkeerbon nutteloos

Oostende Een parkeerbon moet je altijd betalen, ook als een privébedrijf die heeft uitgeschreven. Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, veegt de argumenten van burgers die weigerden te betalen volledig van tafel, schrijft Het Nieuwsblad. Vorig jaar oordeelde de vrederechter in Oostende dat parkeerbedrijf Vinci Park geen inlichtingen mag inwinnen bij de stad over de identiteit van chauffeurs die niet betalen.

Steeds meer buitenlanders betalen parkeerbon niet

Bredene Steeds meer buitenlanders betalen hun parkeerbonnen niet. Dat zegt de burgemeester van Bredene. In 2005 kregen in die gemeente 300 buitenlanders een uitgeschreven parkeerticket. Daarvan werden er slechts 100 betaald . In 2008 werden 500 buitenlanders geregistreerd waarvan er maar 150 betaalden. Buitenlandse bestuurders zijn er zich van bewust dat de inning van uitgeschreven parkeerbonnen moeizaam verloopt en doen dan ook weinig moeite om tot betaling over te gaan.