Vijftig emmers voor paddenoverzet

DammeNatuurpunt zet dit voorjaar langs de Polderstraat een grote actie op touw om kikkers, padden en salamanders veilig naar hun broedgebied te helpen.