Nieuwe schepen De Panne komt uit oppositie

Nieuwe schepen De Panne komt uit oppositie

De Panne Verrassing alom op de gemeenteraad van De Panne woensdagavond 2 november 2011 toen bleek dat oppositiepartij CD&Vplus Bram Degrieck naar voor schoof als kandidaat-schepen. Open VLD rekende af met Christophe Delrive, die ook kandidaat was, door voor Degrieck te stemmen. Zo kreeg Bram Degrieck 12 stemmen en Christophe Delrive 7. De nieuwe toerismeschepen komt dus uit de oppositie.

Merkwaardig : geen reacties op begrotingswijzigingen in Ledegem

Ledegem De gemeenteraad in Ledegem bevatte enkele begrotingswijzigingen. Hoewel de oppositie zich onthield op dit punt, kwamen er merkwaardig genoeg geen reacties vanop de oppositiebanken. Vroeger was het altijd wijlen Paul Vanhie (Actief) die fel van leer trok tegen het financiële beleid van de meerderheid.

Blijvende commotie over aanwezigheid op huwelijksjubilea

Moorslede Het al dan niet uitnodigen van alle gemeenteraadsleden naar de huldigingen van de huwelijksjubilea draait uit op een soap. Na vorige week Visie reageert nu ook Pro, de andere oppositiepartij. De bevoegde schepen Christiane Vandenbussche wil de 'serene sfeer' bewaren.