Middelkerke verlaagt opnieuw de personenbelasting

Middelkerke Middelkerke verlaagt opnieuw de personenbelasting, deze maal naar 5%, zoals vooropgesteld bij het begin van de legislatuur. Middelkerke is hiermee één van de 3 Vlaamse gemeenten die voor 2012 een belastingsverlaging uitvoert.

Geen belastingverhoging in Wevelgem

Wevelgem In Wevelgem gaan de gemeentelijke belastingen volgend jaar niet omhoog. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft op 7 procent, de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1.800.