Middelkerke verlaagt opnieuw de personenbelasting

Middelkerke Middelkerke verlaagt opnieuw de personenbelasting, deze maal naar 5%, zoals vooropgesteld bij het begin van de legislatuur. Middelkerke is hiermee één van de 3 Vlaamse gemeenten die voor 2012 een belastingsverlaging uitvoert.


Geen belastingverhoging in Wevelgem

WevelgemIn Wevelgem gaan de gemeentelijke belastingen volgend jaar niet omhoog. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft op 7 procent, de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1.800.