28 nieuwe wooneenheden in Zillebeke

Zillebeke Deze verkaveling in de Taccoenstraat behelst een samenwerking tussen de Koning Boudewijnstichting en de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak.

Commotie over aanleg opritten in wijk Hazenbilk

Dikkebus Er is wat commotie in de wijk Hazenbilk in Dikkebus. Die straat wordt momenteel aangelegd in opdracht van het Vlaams Gewest in overleg met het Ieperse stadsbestuur. De voetpaden en de opritten, die openbaar domein zijn, worden aangelegd in uniforme betonklinkers.

Eerste fase van koopwoningen Ons Onderdak klaar

Ieper In Ieper zijn de eerste acht van in totaal 29 sociale koopwoningen op de nieuwe verkaveling langs de Omloopstraat instapklaar. Het gaat om woningen die gebouwd werden door de sociale bouwmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper. De nieuwe straat waar de woningen zich bevinden, heet Grasmuslaan. Geopteerd wred om deze woningen in vier fasen op te richten van respectievelijk 8-8-7-6 woningen.