Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk
Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk
Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk
Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk
Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk
Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk
0250572014-10-24 17:18:062015-01-23 08:49:272014-10-24 17:18:05KWPas de parutionNormalarticleRedactie KWPar Redactie KWEconomieKW

Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk

Kortrijk Na het stadsbestuur van Menen heeft ook dat van Kortrijk zich akkoord verklaard om het geplande bedrijventerrein LAR-Zuid te laten ontwikkelen door Global Estate Group.

autohttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/veel-kritiek-op-volledige-ontwikkeling-van-lar-zuid-op-grondgebied-menen-en-kortrijk/article-normal-25057.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/veel-kritiek-op-volledige-ontwikkeling-van-lar-zuid-op-grondgebied-menen-en-kortrijk/article-normal-25057.htmlhttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/economie/
Veel kritiek op volledige ontwikkeling van LAR-Zuid op grondgebied Menen en Kortrijk

Kortrijk Kortrijk ziet sanitairgigant Van Marcke deels naar de Kortrijkse kant van LAR-Zuid verhuizen, het bedrijf bouwt er een groot distributiecentrum, en zal de vrijgekomen ruimte herbestemmen tot KMO-zone. In Kortrijk wordt bovendien 46,5 hectare vrijgemaakt voor groene, open ruimte. Daarvoor krijgt Kortrijk van Global Estate Group 700.000 euro. Menen krijgt hetzelfde bedrag voor groenontwikkeling in zijn gebied.

Kortrijk Hoe positief de stadsbesturen zijn, het actiecomité tegen LAR-Zuid reageert geschokt. "Wij zijn zeer sterk ontgoocheld in de stadscoalitie van Kortrijk", aldus Koen Chiers en Annemie Decostere. "Zij had in haar bestuursakkoord duidelijk aangegeven dat zij tegen de ontwikkeling van LAR-zuid was. Nu verbreekt zij haar belofte. Volgens onze informatie heeft de stadscoalitie Kortrijk nooit officieel een aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering om de zone terug in te kleuren als landbouwgebied. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de komst van LAR-Zuid omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit indruist tegen een duurzaam beleid. Daarom zullen wij blijven protest aantekenen tegenover de verschillende vergunningsaanvragen die gebeuren, zeker de milieuvergunning en dit met zeer gegronde redenen."

Kortrijk Het actiecomité is ook ontgoocheld in Global Estate Group. "Wij zijn op geen enkel moment gecontacteerd geweest door de projectontwikkelaar die het blijkbaar niet nodig vindt om de naburige bewoners te informeren over iets wat hun directe leefomgeving aangaat. Ook Menen vond en vindt informeren niet nodig. Binnenkort zitten we met het actiecomité terug samen om een uitgebreid wederwoord op te maken."

Kortrijk Meens kartel SP.A/Groen

Kortrijk Ook de Meense oppositie bij monde van SP.A/Groen heeft kritiek. "SP.A/Groen Menen betreurt hoe dan ook de ontwikkeling van LAR zuid en het verlies aan open ruimte", aldus Angelique Declercq (SP.A) en Philippe Mingels (Groen). "Maar we zijn niet blind voor de kansen die een goede compensatieregeling met zich mee kan brengen. Menen heeft recht op financiële compensatie van 700.000 euro voor het verlies van open ruimte en agrarisch gebied door de ontwikkeling van LAR-Zuid. Daarom vragen we dat de 700.000 euro compensatie integraal gebruikt wordt om het verlies aan open ruimte te compenseren."

Kortrijk

Kortrijk "Het voorstel van SP.A/Groen kan leiden tot 23 hectare natuurontwikkelingsgebied in Menen. Uiteraard in overleg met de bewoners, milieu en natuurverenigingen. De verplichte buffer van 30 meter rond de transportzone kan naar analogie van Kortrijk (6 hectare) worden uitgebreid, zodat er een groot groen lint over de gemeentegrens heen zou lopen. Pas dan kunnen we spreken van een echte regionale ontwikkeling."

Kortrijk Woordbreuk

Kortrijk De Kortrijkse afdeling van Groen doet de ontwikkeling van LAR-Zuid Kortrijk af als woordbreuk. "Het stadsbestuur draait zijn kar en zo kan een ontwikkelaar van LAR-Zuid een bedrijfszone voor logistieke activiteiten maken op het Kortrijkse deel van LAR-Zuid", aldus Vlaams Parlementslid Bart Caron en gemeenteraadslid Matti Vandemaele. "Deze bocht is woordbreuk. De oorzaak ligt echter bij de vorige coalitie: het is de Kortrijkse CD&V die aan de basis ligt van LAR-Zuid. De stadscoalitie meldt dat LAR-Zuid zal worden gecompenseerd door andere natuurgebieden in Kortrijk: de Kruiskouter in Bissegem, de Venning en het Ghellinckpark. Maar kunnen we de coalitie nog vertrouwen? Hoeveel nieuwe natuur heeft ze al ontwikkeld? Geen vierkante meter. Kunnen we geloven dat die natuurcompensatie er echt komt, na de woordbreuk over LAR?"

Kortrijk Matti Vandemaele hekelt hoge facturen. (Foto BWB) © Foto BWB

Kortrijk CD&V-raadlid en federaal parlementslid Roel Deseyn spreekt niet over woordbreuk, maar over "bochtenwerk voor gevorderden". "De plannen die door onze mandatarissen werden voorbereid en zo goed als rond waren, werden twee jaar geleden door de 'coalitie' zonder overleg met de regio in de vuilbak gekieperd. Argumentatie: gedateerd, niet onderbouwd, geen draagvlak, een aanfluiting voor het groene karakter van de stad, de site zou geen bijkomende tewerkstelling genereren... Nochtans waren de plannen ruim regionaal gedragen, goed voorbereid in de schoot van Leiedal in constructief overleg en voorzien van goede compensaties op vlak van natuur."

Kortrijk

Kortrijk 'Slecht CD&V-bestuur'

Kortrijk "Vanuit SP.A schermt men nu met het feit dat de ontwikkeling extra tewerkstelling genereert, terwijl men nog geen jaar geleden het argument 'gebrek aan bijkomende tewerkstelling' aanhaalde om het dossier af te schieten. Men schermt met compensaties op vlak van natuur, maar die waren er bij de originele plannen ook. Men schermt nu met het feit dat ook groenzones zullen bijkomen op de Kruiskouter, Leiemeersen en Ghellinckpark. Maar waarom zou dit niet mogelijk geweest zijn naast de realisatie van de reeds bestaande plannen? Ook daar zou CD&V zich gerust kunnen achter scharen. Soit, met de vinger wijzen heeft weinig zin, maar er is wel heel wat tijd verloren gegaan. Blijkbaar ligt het bij deze of gene toch zeer moeilijk om zich te associëren met beleid uit het verleden of heeft men schrik dat het dogma van 'slecht CD&V-bestuur' misschien toch niet helemaal klopt. De communicatie lijkt mij in ieder geval bochtenwerk voor gevorderden." (AXV)

8500-KO8930-ME8511-AAMEDIUMPZ11kw-redactieKWRedactiereporterinfo@kw.behttp://kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlhttp://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/auteurs/redactie-kw-11.htmlOntwikkeling LAR-Zuid op Kortrijk en MenenomwonendenCD&V KortrijkGroen KortrijkSP.A/Groen Menen