Meer dan 260 klachten bij ombudsman van Brugge

Brugge In Brugge heeft de ombudsman zijn jaarverslag voorgesteld. Zijn dienst heeft vorig jaar zo'n 260 dossiers behandeld. In twee op de drie gevallen klagen de Bruggelingen over de stadsdiensten, vooral dan dat ze te traag werken.

Record aantal gegronde klachten bij ombudsman

Brugge De ombudsdienst bij het Brugse stadsbestuur heeft in 2008 een recordaantal klachten gegrond verklaard. De dienst werd 1.563 keer gecontacteerd. Voor 250 contacten werd een officieel klachtdossier geopend. Driekwart van de dossiers had betrekking op de stadsdiensten. De overige betroffen het OCMW, de lokale politie en de intercommunales waar het Brugse stadsbestuur is bij aangesloten.