OCMW stelt zorgcoördinator aan

OCMW stelt zorgcoördinator aan

Het OCMW van Roeselare heeft een zorgcoördinator aangesteld. Die moet voor een betere coördinatie zorgen tussen de verschillende thuiszorgdiensten. Zo kunnen mensen die zorgbehoevend zijn langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en worden de wachtlijsten voor de woonzorgcentra korter.

Nieuw opnamebeleid halveert wachtlijst in woonzorgcentra

Roeselare De invoering van het nieuwe opnamebeleid halveert de wachtlijst van het OCMW-Roeselare: van 826 kandidaten in 2007 tot 420 vorig jaar. „Het fabeltje dat bejaarden hun rusthuiskamer niet kunnen betalen, klopt niet", duidt directeur Steven Verdoolaege. „Negen op tien bewoners staan zelf in voor de verblijfskosten." De residentiële ouderenzorg wordt uitgebouwd, met maximale aandacht voor hoog kwalitatieve zorg. Eind 2010 opent het nieuwe woonzorgcentrum De Zilverberg met 120 woongelegenheden.