Herbeleef de provincieraad : Provincie kan problemen rond PRUP Nonnebossen (Bos) niet oplosssen

Herbeleef de provincieraad : Provincie kan problemen rond PRUP Nonnebossen (Bos) niet oplosssen

Brugge De provincieraad zal op zijn zitting van deze namiddag beslissen om de opdracht voor het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bosgedeelten in de Nonnebossen in Zonnebeke terug te geven aan de Vlaamse regering. "Binnen de huidige regelgeving kunnen wij dit moeilijke dossier niet oplossen", zo klinkt het. "En daarenboven wordt het dossier fel bemoeilijkt door de houding van ANB. Dat eerst het bos als niet waardevol beschouwt, maar het dan op een andere keer wél plots waardeol vindt." Voor de woonclusters is er wél een oplossing.

Bewoners Nonnebossen en Vijverbos mogen blijven wonen

Bewoners Nonnebossen en Vijverbos mogen blijven wonen

Zonnebeke De provincieraad keurde vandaag de definitieve vaststelling goed van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Nonnebossen en Vijverbos in Zonnebeke. Hiermee valt het doek over een jarenlang aanslepende soap en wordt bevestigd dat de mensen die al vele jaren in deze bosgebieden wonen daar ook permanent mogen blijven wonen. Voor de nog niet bebouwde percelen zullen evenwel geen bouwvergunningen meer worden afgeleverd.

Provincie werkt aan definitieve oplossing voor de Nonnebossen in Zonnebeke

Zonnebeke "De provincie werkt aan een definitieve oplossing voor de problematiek van de weekendhuisjes in de Nonnebossen, en we zitten daarbij in de laatste rechte lijn". Dat verklaarde gedeputeerde Patrick Van Gheluwe (SP.A) tijdens de provincieraad na een vraag van Carl Vereecke (Open VLD). In 2012 zou alles rond kunnen zijn.