Bewoners Nonnebossen en Vijverbos mogen blijven wonen

Bewoners Nonnebossen en Vijverbos mogen blijven wonen

Zonnebeke De provincieraad keurde vandaag de definitieve vaststelling goed van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Nonnebossen en Vijverbos in Zonnebeke. Hiermee valt het doek over een jarenlang aanslepende soap en wordt bevestigd dat de mensen die al vele jaren in deze bosgebieden wonen daar ook permanent mogen blijven wonen. Voor de nog niet bebouwde percelen zullen evenwel geen bouwvergunningen meer worden afgeleverd.

Provincie werkt aan definitieve oplossing voor de Nonnebossen in Zonnebeke

Zonnebeke "De provincie werkt aan een definitieve oplossing voor de problematiek van de weekendhuisjes in de Nonnebossen, en we zitten daarbij in de laatste rechte lijn". Dat verklaarde gedeputeerde Patrick Van Gheluwe (SP.A) tijdens de provincieraad na een vraag van Carl Vereecke (Open VLD). In 2012 zou alles rond kunnen zijn.