Steeds meer klachten tegen stroperij bij natuurinspectie

Steeds meer klachten tegen stroperij bij natuurinspectie

Brugge Steeds meer mensen dienen klacht in bij de dienst natuurinspectie omdat er stropers aan het werk zijn in hun buurt. Bij het agentschap Natuur en Bos juichen ze dat toe, want de natuurinspecteurs willen de strijd tegen stropers in onze provincie opdrijven. West-Vlaanderen spant immers de kroon in ons land. Nergens houden meer mensen zich bezig met de illegale vangst van wild of vogels, stroperij en verboden visserij