Vakbondsmilitanten voeren actie aan Nationale Bank

Vakbondsmilitanten voeren actie aan Nationale Bank

Kortrijk In Kortrijk hebben zo'n 600 vakbondsmilitanten actie gevoerd aan de vestiging van de Nationale Bank van België. Er waren ook delegaties uit Wallonië en Noord-Frankrijk. Het ging om een gezamenlijke actie van de christelijke, socialistische en liberale vakbond, die ook liep in andere Europese landen.

Verkoop 'Isola Bella' aan de Ezelpoort in Brugge

Verkoop 'Isola Bella' aan de Ezelpoort in Brugge

Brugge Op maandag 30 mei werd het startsein gegeven voor de verkoop van het nieuwbouwproject op de site van de voormalige Nationale Bank in Brugge. 'Isola Bella' heeft een unieke ligging aan het water, omringd door een groene omgeving.

Groen! Roeselare stelt voor om het gebouw van de ex-Nationale Bank weer te verkopen

Roeselare Filiep Bouckenooghe, raadslid voor Groen!, stelde maandagavond op de gemeenteraad voor om het gebouw van de ex-Nationale Bank in de H. Consciencestraat weer te verkopen. Het voorstel werd verworpen. Naast de inplanting van het Infopunt Stadsvernieuwing gaat de bestuursmeerderheid de gelijkvloerse verdieping verbouwen tot foyer en tentoonstellingsruimte.

Gunstig advies voor appartementen in plaats van Nationale Bank

Brugge Het schepencollege heeft een gunstig advies gegeven voor de vervanging van de kantoren van de Nationale Bank aan de Ezelpoort door een woonproject met 54 appartementen. "Het project heeft een lange weg afgelegd", zegt schepen Mercedes Van Volcem. "Er waren verschillende aanpassingen van de plannen nodig na gesprekken met Stedenbouw en de Erfgoedcel. Uiteindelijk zijn een aanvaardbare inplanting en bouwvolume gevonden. De plannen gaan uit van een maximaal behoud van groen."