Steeds meer nieuwe naaiclubs in West-Vlaanderen

Steeds meer nieuwe naaiclubs in West-Vlaanderen

Brugge Koken was al een hype, maar nu is ook kleren maken aan een heropleving toe. In West-Vlaanderen zijn de jongste tijd verscheidene nieuwe naaiclubs opgericht en het aantal geïnteresseerden blijft groeien. En wie dacht dat de tijd van grootmoeders oude naaimachine voorbij is, heeft het goed mis.

Naaiclub van start op Konterdam

Naaiclub van start op Konterdam

Oostende Her en der rijzen naast brei- nu ook naaiclubs uit de grond. Zo ook in Oostende waar in De Schaperije op de Konterdam de club Chic et pas Cher van start ging.