Provincie verleent milieuvergunning voor 2 windturbines in Torhout

Provincie verleent milieuvergunning voor 2 windturbines in Torhout

Torhout In haar zitting van donderdag 29 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning verleend aan de nv Elicio voor twee windturbines langs de Roeselaarseweg in Torhout. Voor beide windturbines is ondertussen ook de corresponderende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd. De deputatie volgt hiermee het technisch gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.

Verkeerslichten en carpoolparking nabij af- en oprit A19 in Menen

Verkeerslichten en carpoolparking nabij af- en oprit A19 in Menen

Menen Vanaf 9 januari wordt er gewerkt op het gevaarlijk kruispunt van de N32 met de op- en afritten van de A19 in Menen. Er komen verkeerslichten en een carpoolparking. De werken worden in 2 fases uitgevoerd en die zullen uiteraard hinder veroorzaken.