Motorcrossterrein in achterhaven van Zeebrugge is wettelijk mogelijk

Motorcrossterrein in achterhaven van Zeebrugge is wettelijk mogelijk

Zeebrugge Vanaf vandaag is het wettelijk mogelijk om een motorcrossterrein aan te leggen in de achterhaven van Zeebrugge. Het Vlaamse parlement heeft vanmiddag een decreet gestemd, waardoor bestemde gebieden tijdelijk een andere invulling kunnen krijgen. Het dossier van een West-Vlaams motorcrossterrein sleept al jaren aan, maar het nieuwe decreet betekent niet dat de nieuwe accommodatie er snel zal zijn.

Brugs schepencollege blijft bij standpunt motorcrossterrein achterhaven Zeebrugge

Brugge De stad Brugge wil op dit moment nog geen duidelijk standpunt innemen over de mogelijke komst van een motorcrossterrein in de Zeebrugse achterhaven. Centrale prioriteit is en blijft de leefbaarheid van Dudzele en andere polderdorpen. CD&V-gemeenteraadslid Snauwaert stelde dinsdag op Focus TV dat hij voorstander is van een proefperiode op het terrein vlak bij de haven. Om zo de tijd te nemen om correct te evalueren.

Voorstel over testterrein motorcrossers in Zeebrugse achterhaven

Voorstel over testterrein motorcrossers in Zeebrugse achterhaven

Brugge Motorcrossers kunnen misschien straks toch in de Zeebrugse achterhaven terecht. Brugs CD&V gemeenteraadslid Erik Snauwaert stelt namelijk voor om bij wijze van test het terrein vrij te geven voor motorcrossers. Dat zou de overheid ook toelaten om geluidstesten uit te voeren. De Dudzelenaar doet zijn voorstel vanavond in de gemeenteraad.

Geen motorcrossterrein in achterhaven

Zeebrugge Er komt dan toch geen motorcrossterrein in de achterhaven van Zeebrugge. Ook dat is bepaald in het uitvoeringsplan voor de haven. Vorig jaar had een motorcrosser uit Knokke-Heist een terrein in de achterhaven voorgesteld als tijdelijk oefenterrein. Een aantal CD&V'ers schaarden zich achter dat voorstel. Maar Schepen van Sport van Brugge Annick Lambrecht was niet gelukkig met het plan. Zij is dan ook tevreden dat het nu is afgevoerd. Maar ze vindt wel dat de motorcrossers elders een definitief terrein moeten krijgen.