Digitaal loket mobiliteitswinkel slaat aan

Brugge Het e-loket van de Brugse mobiliteitswinkel is een succes. Van de meer dan drieduizend vernieuwde bewonersvignetten sinds augustus, is een derde besteld via het e-loket.