Steunfonds School Grosse-Roche

Steunfonds School Grosse-Roche

Ieper Pater Paul Bouchaert kwam deze zomer na 38 jaar definitief terug uit Haïti. De 'Missiewerking Pater Paul Bouchaert' werd dan ook ontbonden.