"Volontaire de guerre" Antoine Maes in Wijtschate

"Volontaire de guerre" Antoine Maes in Wijtschate

Wijtschate Net 100 jaar geleden, op 16 juli 1917, schreef Antoine Maes het gedicht 'Tot mijn Dorp'. Een ideale gelegenheid dacht Trees Vermote, om net 100 jaar later, dat gedicht nog eens voor te dragen voor vrienden en geïnteresseerden op het marktplein van 'zijn Wijtschate'.