Inbreuken op mestdecreet

Alveringem De broers Jan (43) en Rik (42) P. en hun veehandelbedrijf, de bvba A., uit Alveringem stonden terecht voor inbreuken op het mestdecreet. Zij kregen voor die inbreuken al een boete en volgens de verdediging speelt dan de regel dat je niet twee keer veroordeeld kan worden in dezelfde zaak. Volgens het openbaar ministerie is de strafvervolging wel terecht omdat de boete nog niet helemaal betaald is. De verdediging wierp ook op dat de beklaagden vervolgd worden op basis van een wet die op het ogenblik van de feiten al opgeheven was. De dagvaarding was daarom volgens haar nietig. Vonnis op 3 oktober. (MMA)